pressmeddelande till Katrineholmskuriren

Pressmeddelande till Katrineholmskuriren

Hela V-gruppen kommer att utebli från fullmäktigeförhandlingarna måndagen den 20 november. Gruppen befinner sig på en kombinerad och tidigare beslutad valanalys/framtidsseminarium.

Vänsterpartiet i Katrineholm inser givetvis vikten av att delta i ett fullmäktige som behandlar kommunens budget och även framtida skattesats. Men partigruppen behöver tid att analysera valresultat och framförallt diskutera de nya förutsättningarna inför den nya mandatperioden. Dess förutsättningar med bl.a. en inför valet icke aviserad höjning av kommunalskatten – där även V i Katrineholm inför valet inte ansåg att någon höjning var av nöden – kräver en djupare analys av helheten än vad tiden har tillåtit.

Vi inom Vänsterpartiet i Katrineholm tycker givetvis att det är olyckligt att det enda datum under hösten som vi lyckas samla kamrater från både den nya och den förra fullmäktigegruppen plus distriktsombudsman för detta högst nödvändiga arbete, sammanfaller med ett kommunfullmäktige som till råga på allt ska behandla budget. Vi gör oss också vidöppna för borgerligt moraliserande om ansvar, även om vi tar det för vad det är. Vi väljer ändå – efter moget övervägande – att prioritera en framtidsanalys. Detta gör vi för att vårt fortsatta arbete ska bygga på den grund som vi fortsatt ser som det bästa alternativet för våra väljare och för Katrineholm.

Vi har dock – vilket bör påpekas – haft tillfälle att innan fullmäktige yttra oss kring och även påverka budget i de nämnder där vi finns representerade och även diskuterat densamma inom ramarna för det samarbete som vi haft med majoriteten. Vänsterpartiet i Katrineholm kan med viss förnöjsamhet notera att de förslag majoriteten  presenterar i budget för 2007 harmonierar väl med de punkter vi redovisade som "hjärtefrågor" i vårt valmanifest. Därför har Katrineholmsvänstern i detta läge inga tilläggsyrkanden till majoritetsförslaget.

Vi noterar även att den borgerliga alliansens budgetförslag inte skiljer sig från de budgetförslag de redovisat under de senaste cirka 8 åren vi har överblick över och att det trots att de vänt sig mot tidigare skattehöjningar räknar in dessa i sitt nuvarande budgetförslag. Detta kan bara tolkas som ett tyst erkännande av att dessa skattehöjningar var nödvändiga. De lösningar de förordar för finansiering av kommunens verksamheter bygger dessutom på effekter av privatiseringar de inte redovisar annat än gissningar som stöd för. Därför är ett rimligt antagande – visa av erfarenheten – att vi får se ett tyst erkännande av den nu aviserade skattehöjningen från den borgerliga gruppen genom att  de framgent (förmodligen redan till 2008) i sina budgetförslag räknar in de pengar höjningen ger. Debatten om vem som ljuger om vad – lögnarargumenten dyker förmodligen upp ur borgerliga munnar under skatte- och budgetdebatten  kommer därmed att tysta.

Inför den nya mandatperioden med dess budgetar, planeringsförutsättningar och andra frågor, råder nya förutsättningar och det är dessa vi vill förbereda oss för. Vi ber våra medlemmar och väljare om förståelse för vårt beslut och hoppas givetvis att framtiden ska visa att vår prioritering denna måndag var den rätta.

För Vänsterpartiet Katrineholm

Lotta Back                                                                                 Jan-Erik Back

gruppledare                                                                               ordförande

070-718 60 66                                                                           070-224 06 97

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *