Utdrag ur minnesanteckningar från seminariet.

Dag 1. Eftervalsanalys.

Fråga. Är vi nöjda med valarbetet och valresultat eller är vi missnöjda?

Dag 1. Eftervalsanalys.

Fråga. Är vi nöjda med valarbetet och valresultat eller är vi missnöjda?

Semi-nöjda. Det lokala valmanifestet har fått bra kritik och mycket beröm. Den har uppfattats som både lättläst och konkret.
3 av 4 insändare till lokaltidningen månaden före valet publicerades vilket får betraktas som godkänt.
Lotta och Tonys arbete på torget veckan före valet fungerade mycket bra.
När det gäller valresultatet behöll vi ställningarna med två platser i kommunfullmäktige vilket är bra jämfört med andra kommuner och landsting samt riksdagsvalet där V backade. Med tanke på det arbete som lades ner inför valet borde vi ha kunnat ta en plats till i fullmäktige.
Tyvärr var Vänsterpartiet i Katrineholm osynlig fram till sista veckan före valet.

Fråga. Vad var det mest lyckade respektive misslyckade i vårt valarbete?
Lyckade
: Valmanifestet. Veckan på torget. Insändarna.
Misslyckade: Utskicket som strulade både vad gäller postgången samt tidsåtgången. Osynligheten fram till veckan före valet.

Fråga: Vad skall vi göra bättre i valarbetet nästa år?
Planering samt närvaro. Arbetsplatsbesök. Valstuga eller liknande. Skicka prov på valutskick. Synas! Merkantila åtgärder samt börja i god tid.

Fråga. Vad innebär valresultatet för vårt arbete i framtiden?

Ekonomiskt kommer föreningen att ligga på samma nivå som de senaste fyra åren.
Vänsterpartiet i Katrineholm är fristående i alla frågor då partiet inte ingår i någon allians med andra partier och kommer att driva politiken utifrån det mandat väljarna har gett oss med utgångspunkt i valmanifestet.

Kom-i-håg punkter som kan underlätta arbetet inför nästa val.

: Börja valarbetet i god tid.

: Strukturera upp valarbetet.
: Vad behöver göras?
: Vem/Vilka skall göra det?
: När skall det göras?

Dag 2. Framtidsdiskussion.

Resultat av framtidsdiskussionen för hur Vänsterpartiet i Katrineholm kommer att arbeta i fortsättning vad gäller föreningsmässigt, parlamentariskt samt utomparlamentariskt.

Föreningen. I fortsättningen skall regelbundna styrelsemöten och medlemsmöten hållas. Ordförande ansvarar för att så sker. Antalet möten kan variera men bör planeras så att styrelsen kan på ett kontinuerligt och effektivt sätt utföra sitt uppdrag. Medlemsmöten utgör grunden i föreningens verksamhet.

Parlamentariskt. Fullmäktigegruppen skall ha gruppmöten inför varje fullmäktige, 1/m. Gruppledaren ansvarar för att så sker.
Motionera med utgångspunkt från valmanifestet. Motioner från vänsterpartiet bör skrivas till varje fullmäktigemöte.

Utomparlamentariskt. Framförallt att synliggöra partiet i Katrineholm och föra ut vår politik till medborgarna. Detta kan ske via arbetsplatsbesök, företagsbesök, regelbundna möten med fackliga företrädare, offentliga framträdanden, föredrag, insändare/insändarkampanjer mm.

Arbetet med allt ovanstående kommer att påbörjas snarast möjligt.

Fotnot. Då Vänsterpartiet i Katrineholm är ett litet parti med små resurser, både finansiellt och personmässigt, var det av yttersta vikt att så många som möjligt kunde träffas för att utforma föreningens framtid. Föreningen har dragits med ett ostrukturerat arbetssätt som har hämmat partiets förmåga att föra ut sin politik och delta i den politiska debatten. Ingen enskild person kan klandras för att det har varit så utan problemet kan snarast skyllas på bristande resurser. Att datumet för konferensen sammanföll med budgetdebatten i fullmäktige var olyckligt men det var av avgörande betydelse för föreningens framtid att mötet kunde hållas för att skapa förutsättningar för en fungerande förening. Utan en fungerande förening, ingen politik. Ingen politik = inget deltagande eller inflytande i budgetarbetet och de politiska besluten i kommunen. När vi nu har samlat personer med intresse för politiken och en vilja att få saker och ting uträttade så har Vänsterpartiet i Katrineholm alla förutsättningar för att implementera de beslut som togs på konferensen och i fortsättningen bli ett parti att räkna med i Katrineholm.

Vid tangentbordet

Tony Rosendahl

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *