Studiebesök i Västerås

Vänsterpartiet i Katrineholm var inbjudna till ett studiebesök på SFI i Västerås tillsammans med representanter för SFI i Katrienholm för att få information om hur de arbetar med integrationsfrågor.

Undertecknad och Sune Pedersen åkte till Västerås tillsammans med representanter för SFI i Katrineholm. I Västerås verkar det råda politisk samsyn över blockgränserna när det gäller hur man kan integrera nya invånare i kommunen. Kommunen och det privata näringslivet har tillhandahållit 250 praktikplatser i kommunen varav kommunen står för cirka 60% av platserna. Idag är cirka 150-170 platser tillsatta av elever som läser SFI.

Det här innebär att de som läser på SFI får teoretisk undervisning i svenska två dagar i veckan och resten av veckan har praktisk undervisning i svenska förlagd till en arbetsplats. Praktikanten ersätter inte någon ordinarie anställd och har hela tiden tillgång till en handledare. Att praktiskt få använda de språkkunskaper man tillägnar sig är viktigt för lära sig behärska språket och samtidigt ett sätt för nya invånare att knyta kontakter och känna att man är en del av det svenska samhället och inte tvingas stå utanför. Praktikplatserna innebär ingen extra kostnad för arbetsgivarna eller kommunen.

Det här arbetssättet kan vara ett alternativ för Katrineholms kommun och Vänsterpartiet anser att kommen skall vara ett föredöme när det gäller integrationsfrågor. Ett första steg skulle kunna vara att teckna ett avtal med migrationsverket och därigenom få ekonomiska medel till integrationsverksamheten. När kommunen idag redan uppfyller den kvot som ett avtal innebär finns det ingen anledning att inte skriva under. Kommunen har redan missat 2,5 miljoner kr. Låt oss inte göra om samma misstag.

Tony Rosendahl

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *