Lyckad Manifestation

Det blev en lyckad manifestation på stortorget 1:sta Maj. Trots ett litet antal åhörare nådde vi ut med vår budskap till många förbipasserande och fick tre nya medlemmar på köpet! Alla tal och dikter från manifestation kommer att läggas ut under den här artikeln. Läs och njut samt kommentera gärna.

Inledningsanförande av Tony Rosendahl

Det sägs ibland att första maj har spelat ut sin roll och att det inte finns anledning att vara ute och demonstrera. En del vill till och med avskaffa första maj som helgdag, men vi får inte glömma att det finns en historisk anledning till att vi är ute den här dagen.  

Det var nämligen den första maj 1886 som arbetare gick ut i strejk i hela USA. Bakgrunden var att få igenom kravet om 8-timmars arbetsdag mot dåvarande 12-timmar. Arbetsförhållandena var hemska och man bekämpades av arbetsgivarna och deras privata arméer av strejkbrytare och poliser. Under ett tal vid en fabrik i Chicago öppnade polisen eld varvid en strejkande arbetare dödades och många skadades. Ett protestmöte hölls några dagar senare mot det våld som arbetarna blivit utsatta för. När mötet var slut kom polisen till platsen och plötsligt exploderade en bomb. Några poliser dog. Åtta arbetare anhölls och dömdes till döden utan bevisning. Fyra av de avrättades. Några år senare framkom det att det var justitiemord och att det var polisen som hade kastat bomben. Strejken i övrigt blev en framgång då 200 000 arbetare av 400 000 organiserade fick igenom kravet om 8-timmars arbetsdag. Socialistinternationalen bestämde 1889 att första maj skulle vara arbetarnas dag. Vi får inte glömma att även idag världen över fängslas och dödas människor som kämpar för bättre arbetsvillkor. Låt oss inte glömma de människor som dog och fortfarande dör för de rättigheter som vi har här i Sverige idag.  

Alliansregeringen, under ledning av det så kallade nya arbetarpartiet, håller på och plockar, bit för bit, bort de rättigheter som det har tagit så många år att uppnå. A-kassan har förvandlats från en försäkring till ett socialbidrag. Arbetsmiljöarbetet bedöms som oviktigt och anslagen minskar. Militären skall spionera på sin egen befolkning. Den som är sjuk, är egentligen frisk enligt regeringen, och ungdomarna skall förvandlas till andra gradens medborgare utan rättigheter på arbetsmarknaden. Bit för bit, under den nya arbetarregeringen, förvrids klockan tillbaka till 1886. 

Tack så mycket!

 

Lennarth Dahlberg berättar om Bertold Brecht och läser en dikt.

 Är det nödvändigt att veta något om en människa som inte lever längre? 

 

Behöver vi kunskap från en tid som inte längre finns? 

Undrar vad den numer inte levande människan Bertold Brecht hade svarat? 

Jag tror att han hade sagt; "Jag gjorde teater och skrev dikter i en tid av galenskap och brinnande Nazism. Mina ord kom till i en tid när människan kände rädsla för att våga leva efter egna behag."  

Liksom andra som trodde på Solidaritet och jämlikhet skrev han pjäser som, Den Goda människan i Sezuan. Den kaukasiska kritcirkeln, Mor Courage och hennes barn, Tolvskillingsoperan de dikter jag läser här i dag med mera. 

Fråga vilken västerländsk teaterskådespelare som helst. Fråga om dem vet vem Bertold Brecht var. Alla kommer att svarar likadant; Det vet väl alla!? Utan Bertold Brecht hade vi ingen västerländsk teater att tala om. 

Alltså. Jag skall först läsa dikten Lärandets lov

Lär dig det enklaste! Gör det nu

Ty nu är stunden här

Det är aldrig för sent!

Lär dig ditt ABC, det är inte nog, men lär det!

Ingen får hejda dig, börja nu.

Allting bör du veta!

Du skall ta ledningen och makten!

Var inte rädd för att fråga, kamrat.

Låt ingen lura dig,

se efter själv!

Vad du inte själv vet

Vet du ej!

Granska din räkning,

Du ska ju betala.

Sätt ditt finger på varje siffra,

Fråga: hur kom den hit?

Du skall ta ledningen och makten! 

 

Lotta Backs tal.

Vänsterpartiets hälso- och sjukvårdspolitik värnar solidariteten mellan människor. Solidariteten i den här meningen innebär en omfördelning mellan den som arbetar och är frisk till den som är sjuk och i behov av vård och omsorg. Solidaritet för oss är att acceptera att vi varken föds lika eller har förmågan att få utvecklas lika. Däremot har vi alla rätt att få leva ett gott liv. För att den solidariska hälso- och sjukvårdsmodellen ska fungera krävs att sjukvårdens resurser kan fördelas efter behov. 

Vi tycker att valfriheten är viktig – men då ska den vara verklig och inte bygga på människors privata ekonomiska förutsättningar. Därför avvisar vi försäkringslösningar och privatiseringar inom hälso- och sjukvården. En försäkringsfinansierad vård innebär att vissa människor ställs utanför. Människor med stora vårdbehov och små inkomster har små möjligheter att få ett tillräckligt försäkringsskydd. Det anser vi är helt oacceptabelt och etiskt förkastligt. 

Människors hälsa beror inte bara på individens levnadsvanor och genetiska uppsättning. Det finns de som råkar födas till familjer där man är otrygg, som tvingas arbeta i hälsofarliga miljöer eller som lever isolerat.

Andelen äldre blir allt större i takt med utvecklingen av sjukvårdens alla undersökningar och behandlingar. Sjukvårdsbehoven för denna grupp människor ökar och dominerar sjukvården. För denna grupp ser vi det som nödvändigt med ett ökat och förbättrat samarbete mellan kommuner och landsting. Den som behöver hjälp ska få det utan att behöva bry sig om ifall det är sjukhuset, primärvården eller den kommunala äldreomsorgen som är huvudman. u003c/font>u003c/p>nnu003cp>u003cfont sizeu003d”5″ faceu003d”Times New Roman”>u003cspan langu003d”SV” styleu003d”font-size:20.0pt”> u003c/span>u003c/font>u003c/p>nnu003cp>u003cfont sizeu003d”5″ faceu003d”Times New Roman”>u003cspan langu003d”SV” styleu003d”font-size:20.0pt”>Barnen dÃ¥ – fattigdomennbland barn fortsätter att öka trots att samhället i stort fÃ¥r det ekonomisktnbättre. Ungefär var femte barn lever i vad som definieras som ekonomisknfattigdom.u003c/span>u003c/font>u003c/p>nnu003cp>u003cfont sizeu003d”5″ faceu003d”Times New Roman”>u003cspan langu003d”SV” styleu003d”font-size:20.0pt”>Förut fanns fler resurspersonernrunt barnen, som fungerade som skyddsnät. De allra flesta kommuner har tidigarenhaft fler elevvÃ¥rdsassistenter, fritidshemspersonal och skolpsykologernanställda än de har i dag. Även här är det oerhört viktigt att kommuner ochnlandsting samverkar. Det har kommit oroväckande rapporter om hur barn kännernutanförskap, större förekomst av självskadebeteende med psykisk ohälsa ochnproblem med ökad övervikt hos barn och ungdomar.u003c/span>u003c/font>u003c/p>nnu003cp>u003cfont sizeu003d”5″ faceu003d”Times New Roman”>u003cspan langu003d”SV” styleu003d”font-size:20.0pt”> u003c/span>u003c/font>u003c/p>nnu003cp>u003cfont sizeu003d”5″ faceu003d”Times New Roman”>u003cspan langu003d”SV” styleu003d”font-size:20.0pt”>Det finns ett inriktningsdokumentnför primärvÃ¥rden i Sörmland.u003c/span>u003c/font>u003c/p>nnu003cp>u003cfont sizeu003d”5″ faceu003d”Times New Roman”>u003cspan langu003d”SV” styleu003d”font-size:20.0pt”>”Länets befolkning ska hantillgÃ¥ng till basal u003cspan>hälsou003c/span> – och sjukvÃ¥rd närandär de bor eller vistas. Med närhet menas dels att vÃ¥rden ska vara närangeografiskt, dels att den ska ha god tillgänglighet.u003c/span>u003c/font>u003c/p>nnu003cp>u003cspan>u003cfont sizeu003d”5″ faceu003d”Times New Roman”>u003cspan langu003d”SV” styleu003d”font-size:20.0pt”>NärvÃ¥rdenu003c/span>u003c/font>u003c/span>u003cfont sizeu003d”5″>u003cspan langu003d”SV” styleu003d”font-size:20.0pt”> ansvararnför att erbjuda insatser för vÃ¥rdbehov som är:u003c/span>u003c/font>u003c/p>nnu003cp>u003cfont sizeu003d”5″ faceu003d”Times New Roman”>u003cspan langu003d”SV” styleu003d”font-size:20.0pt”>1 vanligt förekommande inbefolkningen och/elleru003c/span>u003c/font>u003c/p>nnu003cp>u003cfont sizeu003d”5″ faceu003d”Times New Roman”>u003cspan langu003d”SV” styleu003d”font-size:20.0pt”>2 ofta förekommande för individennsamt”,1] );

//–>  

Barnen då – fattigdomen bland barn fortsätter att öka trots att samhället i stort får det ekonomiskt bättre. Ungefär var femte barn lever i vad som definieras som ekonomisk fattigdom.

Förut fanns fler resurspersoner runt barnen, som fungerade som skyddsnät. De allra flesta kommuner har tidigare haft fler elevvårdsassistenter, fritidshemspersonal och skolpsykologer anställda än de har i dag. Även här är det oerhört viktigt att kommuner och landsting samverkar. Det har kommit oroväckande rapporter om hur barn känner utanförskap, större förekomst av självskadebeteende med psykisk ohälsa och problem med ökad övervikt hos barn och ungdomar. 

Det finns ett inriktningsdokument för primärvården i Sörmland.

"Länets befolkning ska ha tillgång till basal hälso – och sjukvård nära där de bor eller vistas. Med närhet menas dels att vården ska vara nära geografiskt, dels att den ska ha god tillgänglighet.

Närvården ansvarar för att erbjuda insatser för vårdbehov som är:

1 vanligt förekommande i befolkningen och/eller

2 ofta förekommande för individen samt u003c/font>u003c/p>nnu003cp>u003cfont sizeu003d”5″ faceu003d”Times New Roman”>u003cspan langu003d”SV” styleu003d”font-size:20.0pt”>3 ekonomiskt och medicinsktnrimliga att u003cspan>erbjudau003c/span> lokalt.”u003c/span>u003c/font>u003c/p>nnu003c/div>nnu003c/div>nnn”,0] );
D([”ce”]);

//–>

3 ekonomiskt och medicinskt rimliga att erbjuda lokalt."

Tack så mycket!

 

Lennarth läser en dikt av Brecht. 

Kampen är inte lätt: 
 
Du säger att du hoppades 
allt för länge
 
orkar inte hoppas längre
 
 
Men vad var det du hoppades?
 
Att kampen var lätt?
 
 
Så är det inte
 
 
Vårt läge är värre än du anar
 
Ty så är det
 
att om vi inte kan åstadkomma
 
det omöjliga är vi förlorade
 
 
Om vi inte kan göra vad ingen
 
kan kräva av oss
 
går vi under
 
 
När kampen är som hårdast
 
är kämparna som tröttast!
 
 
Den sida vars kämpar är tröttast
 
förlorar slaget

 

Olof Carlssons tal.  

Idag första maj vill jag på Vänsterpartiet i Katrineholms vägnar passa på tillfället att påminna er Katrineholmare om att Sverige just nu deltar i ett ockupationskrig. Jag vill också be er om hjälp med att få ett slut på detta deltagande. Vänstern och arbetarrörelsen har i över 100 år samlats på första maj, de klassiska parollerna har varit fred, frihet, jämlikhet och solidaritet. Men när det gäller begreppet fred så föreligger det sedan några år en enorm skillnad. För första gången i vår livstid, så är det inte bara mot länder som USA eller andra stormakter som vi bör rikta uppmaningen att "Stoppa kriget". Idag måste vi rikta denna uppmaning till Sveriges riksdag och regering. Orsaken till detta är att Sverige sedan några år med militär trupp aktivt deltar i den av USA leda ockupationen av Afghanistan. Någon större offentlig debatt om de svenska soldaternas deltagande har knappats förts. Den information som har lämnats har varit klart propagandistisk och drivits som en slags marknadsföring där insatsen beskrivits som fredsbevarande och de afghaner som motsätter sig ockupationen har buntats samman som talibaner eller banditer. Begreppet demokrati används flitigt i sammanhanget, men sanningen är att när en armé går utanför sitt lands gränser så lämnar den också det område som kan ha demokratisk kontroll över den. Vi kritiserar de politiska och militära makthavare i Sverige som har smugit detta krig på oss. Det är framför allt tragiskt för afghanerna som dödas i tusental bara för att de motsätter sig västerländsk överhöghet. Men det är också tragiskt för de svenska soldater som förts under sin värnplikt skall behöva bli indoktrinerade om att de deltar i ett fredsprojekt. Och sedan om de åker till Afghanistan, med risk för eget liv och om de överlever riskerar livslång psykisk ohälsa. Dessa soldater har naturligtvis inte en aning om hur afghanerna skall lösa sina inre problem. De blir bara ett redskap för USA:s ockupation. Slutligen så är det tragiskt för oss vanliga civila svenskar. Vi kan nämligen vara säkra på två saker. Dels så kommer informationen från Afghanistan att vara oerhört vinklad så länge vi har stridande soldater där. Och dels så är det ett tecken på dåligt fungerande demokrati när det är lättare att skaffa resurser till att delta i kolonialkrig, än att få fram resurser till välfärdsreformer.

Till sist ber jag er värnpliktiga: Vägra tjänstgöring i Afghanistan.

Ni som är föräldrar: Övertala era barn att ej bli legosoldater i det ockuperade Afghanistan.

Och alla ni andra: Ställ obekväma frågor till era politiker om varför Sverige Skall föra krig i Afghanistan. Kort sagt hjälp oss vänsterpartister att driva opinion för att få svensk militär ut ur Afghanistan. 

Olof Carlsson för Vänsterpartiet i Katrineholm

 

Lennarth läser Bertold Brecht 

Våra fiender säger

Våra fiender säger: Kampen är slut. 
Men vi säger: Den har bara börjat. 
Våra fiender säger: Sanningen är utraderad. 
Men vi säger: Vi kommer ihåg den. 
Våra fiender säger:  
Även om vetskapen om sanningen finns kvar  
så kan den inte spridas längre. 
Men vi sprider den.

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *