Nyheter från fullmäktige.

Inför måndagens fullmäktigemöte reagerade undertecknad på det faktum att inför valet till styrelseposterna i KFAB/KIAB var samtliga partier i fullmäktige representerade utom (V)i.

Efter att ha kontaktat S och påpekat  att det fanns ett demokratiskt underskott i representationen i bolagsstyrelsen erbjöd S oss ett av sina ersättarplatser vilket vi tackade ja till. Anledningen till att V saknades var att ingen av parterna helt enkelt hade tänkt på saken. Fullmäktige klubbade sedan igenom förslaget. Undertecknad, dvs Tony Rosendahl blir V.s representat i styrelsen.

I frågan om Valla badhus gick Lotta Back upp i talarstolen för Vänsterpartiets del och yrkade bifall till Kommunstyrelsens förslag med anledning av att ärendet har behandlats  så pass länge och att det var dags att ta ett beslut.

I frågan om köpet av lokstallarna yrkade Vänsterpartiet bifall efter att ha läst alla rapporter och kunde konstatera att ekonomisk täckning finns i dagsläget samt att någon fara för miljön och människor inte finns när det gäller miljögifter i området. Då Katrineholm kom till tack vare järnvägen samt att vi inte har så många historiska byggnader kvar i Katrineholm ansåg Vänsterpartiet att det var viktigt ur ett kulturhistoriskt perspektiv att bevara lokstallarna. Madeleine Gillqvist gick upp i talarstolen och förde Vänsterpartiets talan i frågan.

Det var intressant att notera att borgarna var splittrade i frågan och de som yrkade avslag på köpet pga kostnadsskäl inte hade någonting emot att skicka med en miljon kronor av skattebetalarnas pengar till köpare när kommunen säljer av fastigheter. ( Som de föreslog i fallet Valla badhus). Snacka om dubbla budskap!

För den som vill läsa mer om fullmäktigemötet och övriga fågor som togs upp så läggs protokollet ut på Katrineholms kommuns hemsida.

Tony Rosendahl

Ordförande

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *