Felaktigheter i dagens tidning!.

Med anledning av de felaktigheter som stod i dagens tidning angående friskvården vill jag härmed göra några rättelser.

Ingen i Vänsterpartiet gick upp i talarstolen på måndagens fullmäktige och pläderade för besparingar i  friskvården. Däremot gick Madeleine Gillqvist upp för Vänsterpartiets del och talade om vikten av en välfungerande och förebyggande friskvård för samtliga av kommunens anställda. Vänsterpartiets tilläggsyrkande antogs av fullmäktige och det var intressant att notera att ingen av de borgerliga partierna eller Miljöpartiet ställde sig bakom vårt yrkande som garanterar en fortsatt friskvård för samtliga anställda inom kommunen. Jag har kontaktat kuriren angående dessa punkter och utgår ifrån att det kommer en rättelse i tidningen.

Här nedan kan ni läsa vår plädering och yrkande.

 

Tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag om organisationsöversyn

Med anledning av den föreslagna förändringen att friskvården slutar att arbeta med aktiviteter som riktar sig till alla anställda anser Vänsterpartiet att det ar av vikt att en ny enhetlig friskvårdspolicy utarbetas i kommunen där samtliga av kommunens anställda ges möjlighet till friskvård. Friskvård i sig behöver inte innebära att man styrketränar 1 timme/veckan på ett gym även om det passar en del. Friskvård i sig är så mycket mer. Det är viktigt att friskvården utformas som en förebyggande insats innan man drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa. Det kan innebära allt från en uppfriskande promenad för att rensa huvudet och få igång cirkulationen till en simtur i badhuset för att motverka värkande muskler. Det viktiga är att de anställda känner att de har möjlighet att vara med och utforma en förebyggande friskvård som passar just den enskilde. Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar gentemot sina anställda och bör därför vara ett föredöme på friskvårdssidan gentemot andra kommuner och arbetsgivare.

Vänsterpartiet anser att förslaget om uppsökande verksamhet för att definiera riskgrupper är positivt men att det är viktigt att övriga anställda inom kommunen inte glöms bort. Därför yrkar Vänsterpartiet att:

 

En partsammansatt grupp bestående av representanter för personalkontoret och de fackliga organisationer vars medlemmar berörs tillsätts för att utarbeta riktlinjer för en enhetlig friskvårdspolicy inom kommunen där samtliga anställda har tillgång till friskvård samt att de anställda ges ett individuellt inflytande över densamme.

 Madeleine Gillqvist (V) 

Så kamrater. Ta det som står i tidningen  med en stor näve salt.

Tony Rosendahl

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *