Rapport från Fullmäktige

Gårdagens fullmäktige blev en långkörare och för Vänsterpartiets nuvarande fullmäktigegrupp blev det rekord i antal inlägg från talarstolen, nämligen 10 stycken. Grattis också till Leif Svensson som gjorde sin debut i talarstolen. Många föräldrar och barn från Strångsjö var också närvarande på mötet för att uttrycka sin oro över en eventuell nedläggning av någon av skolorna i kommunen.

På allmänhetens frågestund ställdes två frågor till samtliga partier i fullmäktige angående en eventuell nedläggning av skolan i Strångsjö. Första frågan ställdes genom Torbjörn Jonsson och löd: Hur kan kommunfullmäktige se på när nämden föreslår nedläggning av landsbygdskolor samtidigt som kommunen satsar på landsbygdsprogram?

För Vänsterpartiets del gick jag upp och svarade att i de kommande budgetdiskussionerna så kommer Vänsterpartiet att utgå från tre områden som vi vill satsa på, nämligen skolan, vården och omsorgen. Samtidigt finns det än så länge inget färdigt förslag att ta ställning till och därför vore det fel att lova nånting i nuläget.

Den andra frågan kom från föräldrarna till barnen på Ängsskolan i Strångsjö genom Anna Sundelius: Är det möjligt att stå för ert gemensamt tagna beslut om att bevara och utveckla en levande landsbygd, när ni istället väljer att avveckla skolor på landsbygden?

För Vänsterpartiets del svarade jag  med att åter poängtera det som jag sa i första svaret att utgångspunkten i budget diskussionerna är skolan, vården och omsorgen och se om det finns andra områden man kan spara på samt att jag förstod föräldrarnas oro inför en eventuell nedläggning. När det gäller en levaande landsbygd svarade jag att vi delar uppfattningen om en levande landsbygd.

På punkten om kommunens remissvar om hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft blev det en lång debatt. Vänsterpartiet yrkadee avslag på punkterna om att Katrineholm och Sörmland skall ingå i en storregion med Stockholm samt att på punkten om att riktvärdet för invånarantal på mellan 1 och 2 miljoner så tyckte kommunstyrelsen att den var mindre viktig för att kunna ansluta Katrineholm till en region med stor-Stockholm.

Från vår sida pläderade vi för att vi inte skall låsa oss vid enbart en lösning utan vara öppna för även andra regionbildningar. Vi framförde även att kommunens medborgare måste få säga sitt i denna viktiga fråga. Vi yrkade även bifall till att moderaten Petter Otterstedts invändningar, som delvis stämde överens med våra, skulle bifogas till protokollet. Fullmäktige avslog Vänsterpartiets yrkande till förmån för kommunstyrelsens förslag och Vänsterpartiet reserverade sig på de punkterna vi hade invändnigar mot. Samtliga tre ledamöter frrån Vänsterpartiet som var närvarande deltog i debatten.

Förvärvet av mark för en framtida vattentäkt godkändes av samtliga partier då kommunen är i skriande behov av en ny sådan. Den gamla ligger inklämd i ett industriområde och är oerhört sårbar för föroreningar.

Miljöpartiets motion om tv-apparater på kortidsboende avslogs av fullmäktige. Även Vänsterpartiet yrkade avslag på motionen.

Fullmäktige beslutade att Vänsterpartiets motion om avtal med migrationsverket skall upp för beredning i kommunstyrelsen men dessförinnan blev det debatt kring frågan. Madeleine förklarade bakgrunden till motionen och både Miljöpartiet och Folkpartiet stödde vad de ansåg var en bra motion. Göran Dahlström däremot gick upp i talarstolen och sa rakt ut att de kommer att säga nej och att motionen inte kommer att antas i fullmäktige. På en direktfråga från mig om varför de säger nej fick vi till svar att det kommer att stå i kommunstyrelsens svar. Därefter avslutades debatten.

Slutligen debatterades en motion från Folkpartiet som handlade om förändrad delegation för kommunchefen. Därmed uppnåddes kvällens lågvattenpunkt. Det blev en debatt där Folkpartiet och moderaternas gruppledare på ett osmakligt sätt genom nedvärdering, insinuationer och spekulationer offentligt försökte förnedra och avrätta kommunchefen för hans handlande vid anställning av en förvaltningschef, något som är delegerad till kommunchefen och ingår i hans arbetsuppgifter. Jag anser att om man har synpunkter på anställningsförfarandet så finns det andra sätt att hantera sina synpunkter på än att offentligt försöka förstöra en människas liv.

Ännu märkligare blev det när det framkom att moderaternas gruppledare hade skickat ett mejl till förvaltningscheferna i kommunen där han uppmanar till protester, att starta en blogg om att kommunchefen skall avgå samt att ägna sig åt vuxen mobbing genom att föreslå att man lämnar rummet varje gång kommunchefen är närvarande. Man tar sig för pannan! Flera veteraner i fullmäktige sa att de aldrig har varit med om maken och KD.s gruppledare Joha Frondelius gick upp och bad om ursäkt till kommunchefen som var närvarande.

I det stora hela, med undantag för det sistnämnda så var det en livlig och intressant kväll där blockgränserna inte hindrade samarbete partierna emellan. Vänsterpartiet stödde moderater. moderater stödde socialdemokrater, socialdemokrater stödde miljöpartister, miljöpartister stödde folkpartister och folkpartister stödde vänsterpartister. Levande demokrati in action! 

Tony Rosendahl
Ordförande

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *