Rapport från Fullmäktige

Gårdagens fullmäktigemöte blev lite grann av ett antiklimax. Spänningen som hade byggts upp var som bortblåst när borgarna begärde återremiss med hänvisning till bristfällig konsekvensanalys av förslaget kring skolnedläggningar.

Dessförinnan och därefter avhandlades en hel hoper andra ärenden. Mötet inleddes med allmänhetens frågestund där två frågor angåend skolnedläggningar hade lämnats in. Lotta svarade för Vänsterpartiets del.

Efter några valärenden diskuterades delårsrapporten för Katrineholms kommun och därefter var det dags för budgeten. Gruppledarna höll sina anföranden och nedan följer Lotta Backs anförande. Inte exakt ordagrant men någorlunda. 

"Hellre nästan rätt än helt fel" – ett mantra som en av mina ätstörningspatienter använde sig av i sitt tillfrisknande. Stämmer rätt väl med majoritetens budgetförslag. 

Saker som vi ser annorlunda 

Flyktingfrågan: Migrationsverkets avtal är dåliga – tycker inte vi är skäl att inte skriva avtal. Det är förmodligen bättre att skriva avtalen och vara med och utforma dem, så att de blir bättre/bra. Vi är ofta kritiska till beslut från regering och riksdag som innebär att kommunen ska göra saker som man inte får ekonomisk kompensation för. När man skriver avtal med Migrationsverket, så får man en summa – inte särskilt stor, men att använda för ändamålet. I dag kommer det ändå flyktingar, som vi måste ta emot – med eller utan dåliga avtal.

Bevekelsegrunderna för flyktingmottagande är förmodligen olika. Vi hade ingen samsyn vid tidigare möten med S. Vet inte hur nuvarande avtal ser ut, men för ett par veckor sedan var ett avtal inte alls aktuellt.

Egentligen bryr vi oss inte om hur och varför det blev aktuellt med avtal med Migrationsverket nu – huvudsaken är att det blir.

Vi ser det som en humanitär fråga. Att vi inte har bostäder i kommunen är inte en acceptabel anledning när flyktingar kommer från platser där de blir beskjutna, torterade, våldtagna, svälter och lever under de mest miserabla förhållande i skjul.

Sverige säljer vapen till länder som krigar. Det ger visst ansvar för att ta reda på följderna. Nu är vi inte så naiva att vi tror att just K-holm har en stor skuld i vapenhandeln, men vi hör fortfarande till Sverige.

Att det är "fel" flyktiingar som kommer – alltså inte de mest behövande – är säkert sant. Det är dock inte särskilt troligt att flyktingarna skulle uppehålla sig här i vårt ogästvänliga klimat om de inte behövde.

Undersökningar har visat att i princip alla som kan vill åka tillbaka hem igen, när det blir möjligt. 

En annan sak som vi ser annorlunda på är sammanslagningen av Gröna kulle och Stadsparken. Eller, egentligen inte. Vi tycker att det kan vänta till år 2009. Det har ett pedagogiskt värde, tror vi, för våra medborgare att inte lägga de pengarna på den investeringen samma år som vi behöver göra förändringar i skolorna. Det är inte samma sak och hör inte ihop, men eftersom det har ställts mot varandra på olika sätt och ställen, så anser vi att det är klokare att skjuta på det ett år.

Ett grönområde i stan med mindre trafik är annars ett välkommet inslag, inte minst för miljön. Just den korsningen är rätt otrevlig med grönt ljus samtidigt för fotgängare, cyklister och bilister som svänger höger ner mot stan. Lång tid på tomgång för bilisterna. 

Tror inte att det råder någon oenighet kring avslutning av ambassaden i S-holm. Det rör sig inte om jätte-mycket pengar (82 000 kr), men fyller ingen praktisk funktion och då är det helt onödigt Tjänsten som näringslivsutvecklare är vakant och vi tycker att den kan vara det tills vidare. Vi har informationschef ( på gång, om inte redan på plats), EU-samordnare och Omvärlsbevakare och vi inbillar oss att det kan vara fullt tillräckligt med de posterna under 2008. Vi inser att de inte gör samma saker, men tror att de tangerar varandras områden. 

Med bildningsförvaltningen vill vi att resurserna används så att undervisning och stöd till barn med större behov prioriteras – inte lokaler.

Vi vill att tjänster som fältassistenter återinförs, men den här gången med tydliga uppdrag. Det är många ungdomar som skulle behöva följas upp tidigare, för att om möjligt, inte hamna på IV-program eller praktik med minimi-lön och ingen framtidstro alls.

Det här skulle vi ha tagit i budgetdirektiven i våras och vi ber att få återkomma i vår igen – vi blir mer rutinerade efterhand, hoppas vi! 

Efter det kom återremissen och mycket av luften gick ur ledamötena. Det här innebär att budgeten kommer att behandlas den 17/12 istället.

Övriga punkter var fastställande av avgifter och taxor gällande VA, renhållning samt vård och omsorgsnämndens verksamhet.

Punkten om borgensförbindelse för Mogetorps koloniförening stöddes av V, S och MP medan borgarna reserverade sig. Moderaternas gruppledare gav uttryck för sin inställning till sådan verksamhet genom att uttrycka att "Vuxna människor får bekosta sina egna fritidsaktiviteter".  Dra era egna slutsatser om det.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet visade sitt missnöje med borgarnas motion om delegation för kommunchefen genom att bojkotta mötet när den punkten behandlades. Att skriva motioner riktade mot enskilda människor anser vi är osmakligt.

De sista punkterna avverkades snabbt och mötet avslutades med kaffe och smörgås.

Tony Rosendahl
Ordförande

 

 

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *