Rapport från fullmäktige

Måndagens fullmäktige handlade huvudsakligen om två frågor. Förslaget om skolnedläggning samt den återremiterade budgeten. Det blev en långkörare som tog slut runt ett på natten.
Ett par hundra personer hade samlats i en manifestation för att protestera mot förslaget om en nedläggning av skolan i Flodafors. Safiren var därför fylld till brädden när fullmäktigemötet öppnade.

Innan skolfrågan och budgeten behandlades avverkades några valärenden. Leif Svensson ersätter Johan Fritz i bildningsnämnden som har avsagt sig sitt uppdrag. Jag vill passa på och tacka Johan för sina insatser under året.

I skolfrågan hade våra ledamöter i fullmäktige fritt mandat att rösta efter vad man ansåg var bäst. Förslaget från majoriteten var att Citygymnasiet och Flodafors skola skulle läggas ner för att anpassa ramarna efter den elevminskning som sker i kommunen. Nedan följer Leif Svenssons anförande i frågan. 

   Ärade presidium, fullmäktigekamrater och åhörare. I förra mandatperioden satt jag som ersättare i Barn och ungdomsnämnden. Där tog förvaltningen fram en overhead serie som vi skulle gå ut till våra partier och väljare och visa hur skolorna skulle möta den elevminskning som redan då var känd att det skulle minska med 839 elever under de närmaste fem åren. Det viktigaste i den informationen var att Det är inte aktuellt att lägga ner skolor men vi måste lämna lokalyta till förmån för undervisning. 

   Nu knappt tre år senare kommer dråpslaget mot Flodafors skola att de inte behövs längre utan att kommunledningen har bestämt att skolan ska läggas ner. Jag förstår inte var det tidigare förslaget om att lämna ytor tog vägen. 

   Jag var en av de elever på sjuttio-talet som blev utbussad till Flodafors för att gå på skolan och det var ett utav de bästa åren som jag hade i skolan. Att få komma ut till Floda och ha den naturen som undervisningsrum är få förunnat och det borde alla barn och ungdomar få uppleva. Jag kommer ihåg vilken bra och god mat vi fick på den tiden i skolans matsal. Idag är det detsamma, idag bjuds det på närodlad och ekologisk mat. Barnen får själva vara med och odla den potatis som serveras. Dom odlar grönsaker, plockar lingon och blåbär till maten samt går i svampskogen. Detta är mycket viktigt för att få den kommande generationen att förstå att mänskligheten måste ändra sina vanor för att få stopp på den koldioxidutveckling som håller på att förstöra våran jord. 

Nu vill Hedberg och Dahlström skrota detta projekt som är väl känt i Sverige och många har varit på studiebesök på skolan för att se hur skolan arbetar med dessa frågor i pedagogik och praktiskt arbete. Det är inte bara skolbarnen som drabbas vid en nedläggning. Idrottsrörelsen och föreningar i Floda socken drabbas även de när lokalerna så smånginom försvinner samt kulturskolan som använder lokalerna. Även filialbiblioteket försvinner och där har vi inom vänstern fått besked från majoriteten att inga filialbibliotek skulle läggas ner utan det skulle tittas över vilka öppettider som biblioteken skulle ha. Men denna utlovelse tog bara en dryg månad så hade sossarna kastat förslaget i papperskorgen. Det går fort nu mellan besluten och det är precis vad det har gjort. Man kommer inte med ett sådant här förslag om stora förändringar på ett par månader. Vart tog demokratin vägen? Hur skall medborgarna få komma med förslag? Vart tog elevinflytandet vägen och vart tog föräldrarnas röst vägen då man vill dunka igenom ett sådant här förslag på två månader? Det föräldrar engagemang som vi har sett i Flodafors skulle finnas vid alla skolor. Detta kompendium som vi fick tillskickad till oss är ett lysande exempel på det föräldrarengagemang som som finns i Flodafors skola. Jag vill ge en eloge till föräldrarna och företagarna i Flodafors som tagit fram detta arbete. 

Vart tog landsbygdsperspektivet vägen? Vill inte majoriteten att medborgare och barnfamiljer skall bosätta sig på landet utan endast köpa dyra tomter vid Trolleträsk, Djulönäset eller Luvsjön nära staden? Vad blir det för besparing att lägga ner Flodafors skola? Det försvinner en del elever som bor i andra kommuner men har valt att gå på skolan i Floda. Risken är mycket stor att föräldrar i Floda öppnar en friskola och då är nästan hela besparingen borta. Detta förslag om en nedläggning av Flodafors skola grundar sig på det som jag  började mitt anförande med och det var den elevminskning som sker inom skolorna i Katrineholms kommun. Men det är inte i Flodafors skola som minskningen sker utan det är i tätorten Katrineholm som den stora elevminskningen visar sig och det är kanske där man skall passa in kostymen. 

Nej ni Hedberg och Dahlström, om kavajen är för stor så kan man inte sy in byxorna. Kostymen passar inte för det utan man får gå till skräddaren och sy om. Och det är precis vad jag tycker att ni i majoriteten ska göra. Ta detta förslag om nedläggning av Floda skola, gå till skräddaren och anpassa kostymen på de ställen som den inte passar så kanske kostymen blir riktigt snygg när den blir färdig.

Debatten blev lång och omröstningen slutade 27-24 till förmån för majoritetens förslag.

I budget debatten framförde vår gruppledare Lotta Back Vänsterpartiets yrkanden som då ställdes som ett eget budget förslag mot majoritetens, borgarnas och miljöpartiets förslag. Som väntat gick majoritetens förslag igenom och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för sitt eget förslag.

Sista ärendet handlade om höjda taxor inom miljö och hälsoskyddsförvaltningens ansvarsområde gällande livsmedels och djurinspektioner, höjningar som föranleds av ett riksdagsbeslut dvs lagstadgad och tvingande, något som en del borgeliga gruppledare och ledamöter inte kunde förstå och därför reserverade sig mot beslutet.

Tony Rosendahl
Ordförande

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *