Blundande politiker

Blundande Politiker med en god portion okunskap var förutsättning för beslutsfattande om avd 4.

Den borgerliga majoriteten brottas med att få landstingsekonomin i balans. Underskottet på över 100 miljoner är ett problem för landstingsmajoriteten. Samma majoritet som på riksplan gör kraftiga omfördelningar från offentlig till privat konsumtion för de redan rika.

Avdelning fyra i Katrineholm är i majoritetens ögon en möjlighet till besparing.

Om det fanns en minsta omtanke om de som är i behov av psykiatrisk slutenvård så borde beslutet grunda sig på fakta med ett hänsynstagande till den nyligen avslutade nationella översynen av psykiatrin. 

Fakta är inte viktigt för majoriteten  

Beläggningen på avdelning fyra under 2008 såg ut på följande sätt. Under en månad var beläggningen ca 85% vilket är att jämställa med fullbelagt. Under fyra månader var beläggningen strax under 100% vilket skall betraktas som en för hög beläggning. Under 7 månader var beläggningen mellan 110-125 % beläggning. Dessa siffror visar att platsantalet är för litet. 

Det nyligen fattade beslutet innebär att patienterna i Västra länsdelen skall vårdas i Nyköping.

De 15 vårdplatserna på Kullbergska planeras att ersättas med 7 vårdplatser i Nyköping.

Beläggningen i Nyköping var under två månader 2008 90 %, under två månader 110 % under de resterande nio månaderna var beläggningen strax under 120 %. Vårdplatsantalet är ca 40 i nyköping. 

För att komma ned till en acceptabel beläggningsnivå ( 85% beläggning) skulle avd fyra utökas med fem vårdplatser och i Nyköping behövs 14 nya vårdplatser. Det råder alltså idag ett underskott på totalt 19 vårdplatser.  

Detta skall ställas i relation  till beslutet som innebär att 15 vårdplatser försvinner i och med stängningen av avdelning fyra. Totalt kommer underskottet på slutenvårds platser att vara  ca 35 vårdplatser inom psykiatrin i Nyköping och Katrineholm. Detta skall enligt majoriteten ersättas med två observationsplatser på Kullbergska sjukhuset samt sju nya vårdplatser i Nyköping. 

Lyssnar inte, ser inte hör inte. 

Detta sker i ett sammanhang när den sk. Miltonutredningen( nationella översynen av psykiatrin) samt brukarorganisationer visar på ett faktum att det finns för lite vårdplatser inom psykiatrin. Majoriteten kan fatta vilka beslut de vill men kalla inte en nedläggning för utveckling, en försämring för en förbättring.  

Lennart Clarstedt 

Gruppledare för vänsterpartiets

Landstingsgrupp.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *