Fråga i fullmäktige

På måndagens fullmäktige ställde undertecknad en skriftlig fråga om kommunens friskvård till Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

I juni 2007, i samband med fullmäktiges beslut kring organisationsförändringar, la Vänsterpartiet fram ett tilläggsyrkande som antogs av fullmäktige. Vänsterpartiet yrkade att:

  En partsammansatt grupp bestående av representanter för personalkontoret och de fackliga organisationer vars medlemmar berörs tillsätts för att utarbeta riktlinjer för en enhetlig friskvårdspolicy inom kommunen där samtliga anställda har tillgång till friskvård samt att de anställda ges ett individuellt inflytande över densamme. 

Tilläggsyrkandet las fram av Vänsterpartiet för att försäkra att kommunens anställda även i fortsättningen skulle få tillgång till en god friskvård med möjlighet till eget inflytande över densamme. Då det nu har gått ett år sen beslutet togs vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande.

 Hur långt har man idag kommit i arbetet med en ny friskvårdspolicy samt har alla anställda i kommunen idag tillgång till friskvård?

Med ALLA anställda menar jag, förutom fastanställda, även vikarier, timvikarier, visstidsanställda och eventuella andra anställningsformer som kan förekomma.

 Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 2008-06-11

Göran Dahlström gav en lång och uttömmande svar där han redovisade att arbetet med den nya friskvården forttskrider tillsammans med anställda och deras fackliga företrädare och att 3 000 anställda i kommunen har tillgång till friskvård samt att 500 är anslutna till avtalet med Nautilus. De 3000 inkluderar olika anställningsformer , alltså inte bara fast anställda. Vidare svarade han att 1 500 som av och till under kortare perioder arbetar inom kommunen inte omfattas men att man tittar på lösningar.

Därmed kunde undertecknad konstatera att arbetet med den nya friskvården fortskrider enligt yrkandets intentioner.

Annat som togs upp på fullmäktige från Vänsterpartiet var en punkt angående städ och måltidsverksamheten och huruvida den bör intäktsfinansieras. På en direkt fråga från undertecknad om tanken var att förbereda för en eventuell utläggning av verksamheten på entrepenad svarade Göran Dahlström att så var inte fallet. Därefter kunde V yrka bifall till punkten Organisationsöversyn för Kommunstyrelsens ansvarsområde.

Lotta Back fick svara på frågor på allmänhetens frågestund om företagande för invandrarkvinnor samt hur man kan öka andelen anställda kvinnor i kommunen med invandrarbakgrund.

Tony Rosendahl
Ordförande

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *