Personaldriven effektivisering inte smärtsamma rationaliseringar

”Vård av god kvalitet nära patienten ska vara grunden för hälso- och sjukvården”. Så skriver den nya majoriteten i Landstinget i sin politiska plattform. Där finns också många fina ord om positiva förändringar. Efter att majoritetens tankar kring besparingar läckte ut så är det lätt att börja ifrågasätta vad orden betyder.

”Vård av god kvalitet nära patienten ska vara grunden för hälso- och sjukvården”. Så skriver den nya majoriteten i Landstinget i sin politiska plattform. Där finns också många fina ord om positiva förändringar. Efter att majoritetens tankar kring besparingar läckte ut så är det lätt att börja ifrågasätta vad orden betyder.

”…den bekymmersamma ekonomiska situationen kräver en långsiktig åtgärdsplan med kännbara effektiviseringar, smärtsamma rationaliseringar och tuffa prioriteringar”. Efter läckan vet vi ju alla vad majoriteten menar med den texten i plattformen. Det betyder längre till vård (tidsmässigt och geografiskt), mer stress för de anställda som blir kvar och centralisering av beslutsvägarna.

Sörmlands landstingsskatt är en av de lägsta i landet. Personalen ger, enligt nationella jämförelser, en kostnadseffektiv och bra vård. Vi har anledning att vara stolta över landstingets lojala personal. Det är kontraproduktivt att göra som den nya majoriteten föreslår och varsla 700 personer om uppsägning. Ett varsel skapar oro och minskar den för landstinget så viktiga lojaliteten hos personalen. När man driver en verksamhet som aldrig kan konkurrera med lön eller förmåner så blir arbetsmiljö och trivsel allt viktigare. Den kommande generationsväxlingen blir svår nog utan ytterligare press på de anställda. När man hör rykten om att varslet är på fler än det antal tjänster som egentligen skulle behövas, bara för att skapa ett krismedvetande, så betyder de fina orden i plattformen ingenting.

Vänsterpartiet vill istället återbetala personalens lojalitet med förtroende. Vi är övertygade om att kostnadseffektiviseringar kan genomföras utan varsel. Istället för att flytta upp beslut om investeringar, inköp och anställningar till högre chefer bör besluten flyttas nedåt. Titta på tillverkningsindustrin och låt de anställda i större grad själva styra, och effektivisera, sin arbetsplats. Självstyrande grupper med t.ex. budgetansvar och fri schemaläggning är ett av många sätt att involvera en kunnig och kompetent personal för att sänka kostnader. När man beläggs med varsel utan att känna att man kan påverka sin arbetsplats så skapas oro och en känsla av utanförskap, inte den krismedvetenhet som socialdemokraterna vill skapa.

När en patient kommer tillbaka i arbete eller får ett liv att leva, så är det inte säkert att det ger intäkter till landstinget i närheten av kostnaden för behandlingen. Det betyder ofrånkomliga kostnadsökningar i takt med att behandlingar blir mer avancerade och läkemedlen utvecklas.
Ger inte staten mer pengar som kompensation för landstingets arbete så måste skatten höjas. Det finns inget hos landstingets normala kostnadsökning som per naturlag måste medföra besparingar av personal.

Givetvis inser också vi att en organisation av landstingets storlek kan effektiviseras. Men den effektiviseringen ska primärt medföra kortare köer, bättre vård och hög tillgänglighet, inte lägre kostnader. Det går däremot att sänka andra typer av kostnader, t.ex. genom att omförhandla avtal med specialistkliniker, att utveckla vården så att utomlänsvård kan tas hem och att begränsa det fria vårdvalet.

När man dessutom öppnar för privatiseringar och bolagsbildningar av delar av landstingets verksamhet så förstår vi varför Vänsterpartiet inte bjöds in till den nya majoriteten. Om det vi ser nu är socialdemokraternas landstingspolitik så finns det inget för oss att stödja.

David Aronsson, Strängnäs
Lotta Back, Katrineholm
Lennart Clarstedt, Gruppledare, Eskilstuna
Maud Ekman, Eskilstuna
Staffan Folke, Nyköping
Conny Jakobsson, Nyköping
Peter Lindstrand, Oppositionsråd, Flen
Mona Ström, Nyköping
Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *