Budget fullmäktige

Gårdagens budget fullmäktige blev en långkörare. Debatten handlade mycket om Folkhälsoenhetens vara eller inte vara. Vänsterpartiets krav att behålla enheten fick stöd av både MP samt borgerliga och socialdemokratiska ledamöter som trotsade partipiskan. Tyvärr drev en majoritet av S och alliansen igenom nedläggningen efter en omröstning i frågan.

Som man kunde vänta sig var det majoritetens budgetförslag som antogs av fullmäktige. Både Lotta Back och undertecknad pläderade för Vänsterpartiets budgetförslag. Att behålla folkhälsoenheten, utöka budgetramen för socialnämnden och ge full lönekompensation var tre av punkterna som vänstern yrkade i förslaget. Vänsterpartiet tog även upp frågan om planerna att lägga ut en del verksamhet på entrepenad. Senast i maj ställde V en fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström om det fanns planer på en utläggning av städverksamheten på entrepenad. Några såna planer fanns inte blev svaret. Vi kan idag konstatera att svaret inte längre är aktuellt.

Vänsterpartiets debattinlägg och frågor möttes gemomgående av tystnad från majoritetens och borgarnas sida. Om det var taktik eller nonchalans låter vi vara osagt. Under debatten sträckte vänsterpartiet ut handen till s med en inbjudan om samarbete men öppnade samtidigt upp för möjligheten till samarbete över blockgränserna om det skulle visa sig att S är negativa till ett framtida samarbete med V.

Två lågvattenmärken nåddes under debatten. Dels när Göran Dahlström gick till vad som kan kallas för snudd på personangrepp mot moderaten Karin Wahlgren när hon yrkade att Folkhälsoenheten skulle finnas kvar, och dels när oppositionsrådet Ewa Callhammar gick till angrepp mot de anställda på Folkhälsoenheten som var närvarande för att lyssna på debatten. Hon ifrågasatte deras rätt att närvara på betald arbetstid. Angreppet visar vilken syn oppositionsrådet har på de som är kommunanställda och visade ingen empati strax innan hon tillsammans med s beslutade att skicka ut de i borgarnas hårda verklighet för arbetslösa. Hade de tillhört ett privat företag hade nog tongången varit en annan.

Andra punkter som V tog upp efter att budget delen var klar var:

Det fins ett demokratiskt underskott i styrelserepresentationen i det nya kommunala VA bolaget. Vänsterpartiet saknar insyn. Vänsterpartiet fick stöd från en socialdemokratisk ledamot men endast vaga löften från kommunstyrelsens ordförande om att se över det hela.

Vänsterpartiets motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar avslogs av fullmäktige. Någon debatt kring motionen blev det inte trots Lottas och undertecknads inlägg. Det anmärkningsvärda är inte bara att en kommunstyrelse med s majoritet yrkar avslag utan att även en facklig representant, kommunals ordförande, som sitter i fullmäktige för s röstar emot motionen!

Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget till en ny upphandlings och affärspolicy av förståeliga skäl. Policyn antogs dock av fullmäktige.

Förslaget om befogenhet för kommunstyrelsen att föra fullmäktiges talan i domstol och andra instanser återremiterades för juridisk utredning efter synpunkter från en socialdemokratisk ledamot och vänsterpartiet.

Tony Rosendahl
Ordförande

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *