Folks hälsa

Folkhälsoarbete är under ständig utveckling, som en logisk följd av utvecklingen i samhället med ändrade levnadsförhållanden för befolkningen. Det händer mycket saker snabbt, en del bra och en del mindre önskvärt. Jag tänker att alla välkomnar utveckling av läkemedel som, om inte botar, så lindrar symtom på sjukdomar. Vi blir äldre och hinner få många sjukdomar innan vi dör. Det, i sin tur, gör att våra behov ser lite annorlunda ut – vi behöver hjälp med praktiska saker som vi inte klarar själva på grund av sjukdom. Eller för kvarstående symtom efter sjukdom.

 Jag har svårt att se hur landstinget  har  möjlighet att satsa speciellt mycket resurser på hälsoförebyggande och hälsofrämjande arbete. Förvisso heter det hälso- och sjukvård, men om man ska vara någorlunda ärlig så går resurserna till största delen åt till sjukvård. Det finns en logik i det, akuta och subakuta ärenden går alltid före planerade och mindre prioriterade ärenden. Nu har landstinget Sörmland ett Folkhälsocentrum som arbetar för fullt och det är gott så. Men vi kan inte förvänta oss att de kan överta ansvaret för kommunernas folkhälsoarbete, vilket föreslagits ibland. Man kompletterar varandra, landsting och kommuner, och har naturligtvis samarbete och tar del av varandras undersökningar och rapporter.
 
Vi får ofta höra att det gäller att gasa och bromsa ”rätt” i kristider. För Vänsterpartiet är det gasa som gäller vad folkhälsoarbete anbelangar eftersom det bevisats att likvärdiga levnadsförhållanden som ekonomi, arbete, hälsa, trygghet mm är verksamt för att folk ska uppleva hälsa och vi är det enda parti som värnar om likvärdiga levnadsförhållanden i dagsläget.
Vidare är det oerhört svårt att förstå varför man startar enheter, välrenommerade och välfungerande med bred samverkan som det är tänkt att vara, för att några år senare lägga ner dem. Vad är det för mening med det? Är det en ansvarsfull ekonomisk politik att lägga ner verksamheter som tagit år att bygga upp? Är det ansvarsfullt gentemot befolkningen att, för att panikspara småsummor, ta bort framåtsyftande hälsofrämjande arbete?
Nej, vi tycker inte det och därför var vi hela tiden mot förslaget att spara på Folkhälsoenheten.
 
Lotta Back, gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *