Yrkande om kollektivtrafiken

Under måndagens fullmäktigemöte lämnade vänsterpartiets fullmäktigegrupp in följande yrkande om vår syn på kollektivtrafiken och hur vi anser att kommunen i framtiden bör hantera frågan. Det var i samband med en debatt kring en motion om gratis kollektivtrafik för seniorer.

Jag håller i princip med innehållet i motionen men jag skulle vilja utveckla det och utveckla hela tanken med kollektivtrafik. Det ligger i vänsterpartiets intresse att göra kollektivtrafiken billigare och att utöka den. Bla har vänsterpartiet en såkallad klimattaxa kampanj där vi prov vill införa försök med gratis kollektivtrafik i två län. Det ligger naturligtvis i allas intresse när alla partier är överens om vikten av att minska utsläppen från fossila bränslen. Hur kan vi utveckla kollektivtrafiken i Katrineholms kommun? Dels genom att börja ta ett helhetsgrepp runt kollektivtrafiken: Vad vill vi? Hur kan vi förbättra den och hur kan vi få fler människor att åka kollektivt? Vilken är en rimlig kostnadsnivå för kommunen? Nu när kommunen växer så behöver vi bla se över möjligheten att göra lövåsenområdet mer tillgängligt för de som utnyttjar kollektivtrafiken. Man skulle tex kunna ha en linje som tar in samtliga platser av intresse tex vårdcentraler, centrum, lövåsen, Duveholms hallen mm. Varför inte försöka utveckla en ringlinje i kommunen eller återigen titta på det här med anropsstyrd trafik? Utveckla shoppingbiljetten som gäller för tre timmar till en riktig dag biljett.

 Därför yrkar jag att:

Kommunen tillsätter en arbetsgrupp alternativt att det miljöstrategiskarådet får i uppdrag att arbeta med och se över hur kommunen kan förbättra och utveckla kollektivtrafiken i Katrineholms kommun med sikte på att göra den så tillgänglig och billig som möjligt för kommunens invånare.

Tony Rosendahl (V)

Yrkandet röstades ner av en inte helt enig majoritet.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *