Kärnkraften

Istället för att göra ett seriöst försök att svara på frågeställningar om uranbrytning, om vad som händer i Sverige med kärnkraften om ett kärnkraftverk havererar någonstans i världen, om vad som är så unikt med ”kärnkraftsuppgörelsen” eller överhuvudtaget frågor om en hållbarare energiförsörjning så ropar KJELL ELDENSJÖ (KD),WALBURGA HABSBURG DOUGLAS (M), PEDER WACHTMEISTER (M) som vanligt om vargen. Det är inte utan att de framstår som tramsiga när de försöker få alternativen till kärnkraft vara total mörkläggning, koldammslunga och industrins omedelbara död (en industri som uppenbarligen lyckas ta död på sig själv genom den ideologi de tre förespråkar).

 Ur V;s energiprogram angående att kedja fast sig i fossila bränslen: " Vänsterpartiet vill ha en ännu snabbare energiomställning. Vi ser det som nödvändigt att förnyelsebara energikällor ska ha slagit igenom och kärnkraften reducerats kraftigt till år 2020. Om 20-30 år bör uran, kol, olja och fossilgas i stort sett vara utfasade från energisystemet i Sverige. Avvecklingen av kärnkraft bör ske i jämn takt och  den sista reaktorn skall tas ur bruk senast 2025. Nätet för fossilgas (naturgas) får inte byggas ut pga. att det är ett fossilt energislag."

Istället för att göra ett seriöst försök att svara på frågeställningar om uranbrytning, om vad som händer i Sverige med kärnkraften om ett kärnkraftverk havererar någonstans i världen, om vad som är så unikt med ”kärnkraftsuppgörelsen” eller överhuvudtaget frågor om en hållbarare energiförsörjning så ropar KJELL ELDENSJÖ (KD),WALBURGA HABSBURG DOUGLAS (M), PEDER WACHTMEISTER (M) som vanligt om vargen. Det är inte utan att de framstår som tramsiga när de försöker få alternativen till kärnkraft vara total mörkläggning, koldammslunga och industrins omedelbara död (en industri som uppenbarligen lyckas ta död på sig själv genom den ideologi de tre förespråkar). Ur V;s energiprogram angående att kedja fast sig i fossila bränslen: " Vänsterpartiet vill ha en ännu snabbare energiomställning. Vi ser det som nödvändigt att förnyelsebara energikällor ska ha slagit igenom och kärnkraften reducerats kraftigt till år 2020. Om 20-30 år bör uran, kol, olja och fossilgas i stort sett vara utfasade från energisystemet i Sverige. Avvecklingen av kärnkraft bör ske i jämn takt och  den sista reaktorn skall tas ur bruk senast 2025. Nätet för fossilgas (naturgas) får inte byggas ut pga. att det är ett fossilt energislag."

Skrämseltaktik i all ära, men om energiproduktion handlar hållbar framtid så finns det långt bättre alternativ än kärnkraft att satsa på och att utveckla. Men den moderatledda alliansens främsta skäl för kärnkraft är inte miljön, den är bara en täckmantel för att förse vad de brukar kalla ”marknaden” med billig el att köpa och sälja . Industrifacken hänger på av samma anledning, man skiter i miljön till förmån för en kortsiktig förhoppning om att rädda jobben. Men man biter sig själva i svansen, se Naturskyddsföreningens webbplats om hur regering och Svenskt Näringsliv underskattar kostnaderna för kärnkraft med cirka 100% exklusive slutförvaring, statlig subvention av försäkringar och ökade kostnader för den allt mer svåråtkomliga uranen.

Det handlar alltså pro primo om att några få ska kunna göra sig lite ”pengar” – en företeelse moderater med supporters riktar in hela sin politik på – på denna billiga el, inte om att ” reducera utsläppen av klimatgaser med 40 procent”. Om det handlade om klimatgaser – för övrigt en företeelse vars existens moderaterna och kd in i det längsta förnekade och ignorerade i sin miljöpolitik – och miljö skulle inte moderater med stödpartier motarbeta andra alternativ, en annan miljöpolitik eller överhuvudtaget uppvisa en sådan teknik- och utvecklingsfientlighet som man gör i t.ex. kärnkraftsfrågan.
En nykter och realistisk syn på framtiden ska innehålla en tro på att saker och ting utvecklas och att framtiden inte är ristad i sten. När man som Eldensjö, Douglas och Wachtmeister vill bygga fast ett land i gammal miljöfarlig teknik saknar man tro på framtiden. När denna brist på framtidstro och de egentliga motiven för kärnkraftsvurmen döljs med en högljudd skrämselretorik ter sig risken att framstå som en fossil långt behagligare än att som ni bli avslöjade som lögnhalsar när ert nymornade miljöintresse synats och ni tappat byxorna . Vad var det nu igen som var så unikt med er överenskommelse?
 
Jan-Erik Back

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *