Nej till kommunala pengar till citybanan.

Under gårdagens fullmäktigemöte yrkade vänsterpartiet att skrivningen i bokslutet om att öronmärka balanskravsresultatet först och främst för medfinansiering av citybanan skulle strykas. Som enda parti i fullmäktige tog vänsterpartiet ställning emot förslaget.

Istället ville vänstern att pengarna först och främst skulle tas i anspråk för att möta  kostnadsökningar avseende kommunens pensionsåtaganden. Vänstern reserverade sig när vi inte fick gehör för vår linje. Fullmäktigegruppens beslut grundade sig på en rad faktorer.

Dels tillåter inte kommunallagen att man använder kommunens skattemedel för att medfinansierar projekt utanför kommunen. Dels är det orimligt att lägga pengar utan några som helst garantier för bättre och tätare förbindelser med huvudstaden.
Dels är det orimligt att i dessa kristider, när kommunen kommer att tvingas till smärtsamma neddragningar, överhuvudtaget försvara att pengar läggs i blindo till ett projekt som vi inte vet hur den kommer att sluta, när pengarna bättre behövs i den kommunala verksamheten.

I ett längre perpektiv handlar det även om det kommunala självstyret. Om staten (regering och riksdag) alltmer kräver medfinansiering från kommunerna av statliga projekt, oavsett hur mycket de berör kommunerna, så urholkar det naturligtvis kommunernas budgetar och därmed handlingsutrymmet när det gäller den kommunala verksamheten. Därmed har man kraftigt beskurit det kommunala självstyret när kommunerna inte längre kan själva bestämma över hur skatteintäkterna skall användas.

Vänsterpartiet yrkade även avslag på förslaget till organisering av kommunens folkhälsoarbete. Som bekant så ville vänstern behålla och utveckla folkhälsoenheten men en majoritet i fullmäktige röstade för en avveckling i höstas. Det nya förslaget gick dock igenom och vänstern reserverade sig mot beslutet tillsammans med flera borgerliga ledamöter.

Tony Rosendahl
Ordförande

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *