Drottninggatan

Vänsterpartiet i Katrineholm drev redan i början av 90-talet frågan om att imagesCARK19HCgöra Drottninggatan till en gångfärdsgata, en fråga som majoriteten anammade och drev igenom. Att idag föreslå en återgång till att släppa på full biltrafik igen anser vänsterpartiet är att ta ett steg tillbaka i utvecklingen av Katrineholms centrum. Möjligheten för motorburna transporter av gods tillgodoses redan idag samt möjligheten för människor med rörelsenedsättning.

Drottninggatan är idag en populär gångstråk med restauranger och uteserveringar på det ljusa halvåret. Risken är att dessa försvinner och utarmar utbudet i centrum. Det blir även svårare för människor med rörelsenedsättning att ta del av hela det utbud som idag finns. Målet bör vara att skapa, i möjligaste mån, ett bilfritt centrum som gynnar Katrineholmarna, näringsidkarna, miljön, kommunens utveckling och det offentliga rummet.

Vänsterpartiet i Katrineholm genom
Tony Rosendahl Ordförande
070-35 52 009

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *