Öppet brev

Med anledning av felaktiga uppgifter som har spridits och kommit till vår kännedom om turerna kring förhandlingarna efter valet har vi ansett oss tvungna att skriva ett inlägg för att förklara hur det låg till.

Öppet brev till medlemmarna i S i Katrineholm

Vi har inte för vana att vända oss till andra partiers medlemmar på det här sättet. Vi anser inte heller att vi, som representanter för ett annat parti, skall lägga oss i andra partiers inre angelägenheter och tänker inte göra så nu heller, men med tanke på det nya majoritetsstyret i Katrineholm efter valet, samt synpunkter som har nått oss från olika medlemmar i S anser vi att det finns anledning att klargöra några saker . I olika samtal med medlemmar och företrädare från S har det framkommit att det har spridits felaktiga uppgifter om turerna kring de förhandlingar som ägde rum efter valet. Det vi reagerar mot är de uppgifter som spridits till medlemmarna i S om att V efter valet skulle ha förhandlat med de borgerliga partierna och MP vilket skulle ha tvingat S att söka en uppgörelse med moderaterna.

Vi kan bara tala för vänsterpartiet men så här var det för vår del. Vänsterpartiets förhandlingsdelegation, där vi ingick, fick ett klart mandat från våra medlemmar att först och främst söka en rödgrön uppgörelse, därefter, om det misslyckades, hade vi ett mandat att ta kontakt med andra partier. Socialdemokraterna, som blev det största partiet, fick naturligtvis på sin lott att söka en majoritetslösning. Först ett par dagar efter valet kontaktades vi av S som ville att vi skulle träffas och prata om läget. Vi tackade ja till inbjudan. På ett möte på Gröna Kulle mellan oss, Göran Dahlström och Fredrik Olovsson diskuterades det politiska läget och valresultatet. S pratade om att det vore bra med en rödgrön uppgörelse men ville avvakta den slutgiltiga rösträkningen för att se om det blev några mandatmässiga förändringar. Under tiden föreslog de att våra partier skulle fundera på vilka frågor vi ville ha med i en uppgörelse för att återigen träffas när den slutgiltiga rösträkningen var klar. Mötet avslutades och därefter rådde total tystnad. Under tiden kontaktades vi av oppositionen som undrade om vi kunde tänka oss en bred regnbågsuppgörelse.  Vi förklarade att vi i första hand sökte en rödgrön uppgörelse men stängde inga dörrar.
Tiden gick och inget hände. Veckan efter vår träff på Gröna Kulle nåddes vi av uppgifter om att S inte tyckte det var intressant att förhandla med partier som hade mindre än fyra mandat. (V fick 2 mandat) Vi fick samtidigt veta att S hade haft kontakter med olika borgerliga partier för att hitta en majoritet. Vi kontaktade då Socialdemokraternas ordförande Fredrik Olovsson som bekräftade att man hade sådana kontakter. Man pratade inte längre om en rödgrön uppgörelse. Först efter det här tackade vi ja till att helt förutsättningslöst träffa oppositionen för att se om det fanns förutsättningar för en uppgörelse. Vad som hände sedan vet ju alla. Innan vi hann träffas meddelade S och M sin uppgörelse.

Så, för att sammanfatta, verkar det från vår synpunkt som att det aldrig fanns en genuin vilja från S sida för en rödgrön uppgörelse, uppgifterna om att V från dag ett efter valet var inställd på en uppgörelse med de borgerliga är osann och med facit i hand förstår vi nu att S hela tiden ville ha en uppgörelse med M. Det må så vara. Det är S rätt, och vi kan tycka vad vi vill om det, men vi tycker att man åtminstone kunde vara rakryggad och tala om för sina medlemmar hur det egentligen låg till och inte sprida oriktiga uppgifter om det parti som borde vara S naturliga samarbetspartner i Katrineholm.

Tony Rosendahl                                                                                    Lotta Back
Ordförande för V i Katrineholm                                                     Gruppledare för V i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *