Frågor till byggnadsnämnden.

Med anledning av att byggnadsnämnden nyligen beviljade bygglov för radhus i kvarteret hästen och vänsterpartiets tidigare inlämnade motion om byggnation i centrum har Olof Carlsson (V) lämnat in följande frågor i fullmäktige till byggnadsnämndens ordförande.

Fråga till byggnadsnämndens ordförande Erik Liljencrantz (m)

Vänsterpartiet i Katrineholm lämnade nyligen in en motion där vi uttrycker oro för att centrumhandeln i Katrineholm riskerar att utarmas om centralt belägna byggbara tomter bebyggs med låg exploateringsgrad. Bygglovet i kv Hästen berör en av dessa tomter. Vänsterpartiet är inte representerat i byggnadsnämnden därför använder jag detta forum för några kompletterande frågor.
Den 8 februari beslutade (enl Katrineholms Kuriren) byggnadsnämnden att bevilja bygglov för uppförande av tolv radhus i kv Hästen. Nämnden beslutade samtidigt att medge en mindre avvikelse från gällande detaljplan avseende mark som inte får bebyggas.
När upprättades den gällande detaljplanen för fastigheten Hästen 5, 6 och 7?
Hur benämndes i detaljplanen den mark som avvikelsen avsåg?
Hur stor del av bygglovet berörs av avvikelsen?
Och slutligen, delar du Vänsterpartiets oro för att byggnation med låg exploateringsgrad på centrala tomter är olyckligt för centrumhandel?
 
Olof Carlsson (v)
 
ersättare i Kommunfullmäktige

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *