Screening för tarmcancer – viktigt för rättvis vård

Lotta Back

Lotta Back, gruppledare för vänsterpartiet i Katrineholm, tillika ledamot i landstingsfullmäktige har skrivit en motion till landstingsfullmäktige om screening för tarmcancer.

 Motion

Screening för tarmcancer – viktigt för rättvis vård
Förslag till beslut:
Att Landstinget Sörmland genomför screening för tarmcancer för alla invånare i länet från 60 år

Bakgrund:
Tarmcancer är den tredje vanligaste tumörsjukdomen i Sverige efter bröst- och prostata-cancer. Varje år insjuknar ca 5 700 personer och idag är det ca 40 000 personer i Sverige som lever med tarmcancer och som har fått diagnosen sent. Tjocktarmscancer är något vanligare hos kvinnor medan ändtarmscancer är något vanligare hos män. Ungefär hälften av alla som får tarmcancer är äldre än 75 år. Det finns stora orättvisor för patienter som får tarmcancer. Orättvisorna gäller såväl möjligheten att få sjukdomen diagnosticerad som att ge bästa behandling till den som har drabbats. Tyvärr har det uppmärksammats att patienter med högre utbildning får bättre behandlingsresultat.
Det är vanligt att symptomen kommer smygande och kan vara svåra att upptäcka. Detta gör att många söker hjälp sent. Cancern är botbar om man hittar den i ett tidigt stadium. Genom enkla prov som tas hemma skulle hundratals människor varje år slippa dö i tarmcancer. Nu växer kraven på att Socialstyrelsen ska införa screening i hela landet
Syftet med screening är att reducera dödligheten i den sjukdom man screenar. För tjock- och ändtarmscancer innebär det att hitta förstadier till cancer, polyper, eller en så tidig cancer att risken för återfall är minimal. Eftersom polyper och tumörer brukar blöda i tarmen kan en tidig blödning upptäckas med ett avföringsprov. Forskning har visat att man kan minska dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med allmän screening. Det finns från 2010 också en studie som visar att dödligheten av tjock- och ändtarmscancer minskar om screening görs vid ett tillfälle i sextioårsåldern med ett böjligt instrument som undersöker en tredjedel av tarmen.
Sverige har screeningsprogram för bröstcancer, livmoderhalscancer och för pulsåderbråck på stora kroppspulsådern, men inte för tarmcancer. Flera länder i Europa bygger nu upp

nationella screeningsprogram för tarmcancer från 50-60 års ålder. I Stockholm och på Gotland pågår sedan två år tillbaka screening av alla 60–69-åringar. De får vartannat år hem ett test med posten där de ska ta ett prov på avföringen och skicka tillbaka. Det är hög tid att flera landsting är med och utvecklar screeningsverksamheten.

/Lotta Back, Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *