Inrätta ett profilboende med Finska inom äldreomsorgen nu!

Vänsterpartiet har tidigare motionerat om ett finskt äldreboende. Tyvärr fick vi inte gehör för vår motion då. Frågan har återigen aktualiserats genom en motion till Katrineholms kommunfullmäktige från KD. Från vänsterpartiets sida är vi glada att fler nu ansluter sig till vänstern i den här frågan.

Idag finns det i Sverige cirka 60 000 personer över 65 med finska som modersmål. Lägg därtill minst ett par hundratusen till med finskan som modersmål. Det är uppenbart att behovet kommer att öka framöver. Från vänsterpartiets sida är vi förvånade över att majoriteten väljer att avslå motionen trots att vård och omsorgsnämnden pekar på det kommande behovet framöver att antalet personer med finska som modersmål kommer att öka med tiden och att boende för finskspråkiga med finsktalande personal prövas, och trots att behoven utifrån lagstiftning och socialstyrelsens riktlinjer finns.

Lagstiftning om äldreomsorgen på det här området är klart. En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. DETSAMMA gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket. Vilket vi kan konstatera att vi har. Äldreomsorg med finskspråkig personal är också viktigt för de anhöriga. Först när anhöriga vet att deras närstående kan kommunicera med personalen förmår äldreomsorgen att fungera avlastande.

Därför är det dags att inrätta ett profilboende med Finska inom äldreomsorgen nu!

(Majoriteten i fullmäktige bestående av socialdemokraterna och moderaterna valde att rösta ner förslaget. 19/9-11)

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *