Från Fullmäktige 21/11

Några punkter av intresse där Vänsterpartiet hade en avvikande mening.

Arbetsordning för fullmäktige
Fullmäktige antog en ny arbetsordning efter en motion från majoriteten om att skapa en bättre debatt och arbetsklimat. Inget fel i det men när det sen gällde hur arbetsordningen skulle se ut hade vi från vänstern en avvikande åsikt. Det gällde formuleringen om när man kan begära replik. I förslaget föreslogs att replik kan begäras: om vederbörande nämns vid namn, ställning eller funktion. Av tidigare erfarenhet så vet vi att man av taktiska skäl kan välja att i sina anföranden vara noggranna med att undvika namn och bara nämna parti för att undvika replikskiften och inte ge den ”angripna” parten möjlighet att försvara sig. Därför yrkade vänsterpartiet att även parti skulle inskrivas i förslaget men fick inget gehör.

Va-Avgifterna
Fullmäktige beslutade om en höjning av VA-avgifterna med 5% på fullmäktige. Vänsterpartiet valde att inte delta i beslutet av två skäl.
1. Vänsterpartiet saknar insyn i bolaget Katrineholm vatten och avfall AB vilket gör bedömningen av skäligheten för en höjning svår.
2. Vänsterpartiet fick inte svar på sina frågor i fullmäktige om avgiftsskillnaderna för vatten mellan flerbostadshus och villor.

Budget.
Vänsterpartiets budgetförslag som finns som dokument på vår hemsida gick inte igenom. Istället var det majoritetens förslag, med stöd av SD, som klubbades.

 

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. Anders F skriver:

    Vilken rysare 😉

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *