Från kommunfullmäktige 16/1-12

Här ovan ser ni Vänsterns kommungrupp. Lotta Back (gruppledare), Tony Rosendahl, Evelina Back, Olof Carlsson.

Vänsterns ställningstagande från fullmäktige 16/1-12.

Motion om klimat och sårbarhetsanalys

Från vänsterpartiet har vi tidigare i bla våra budgetförslag
påpekat behovet av en långsiktig planering inför hotet om klimatförändringar.
Avledning av dagvatten och en kartläggning av översvämningshotade områden är
ett par exempel på framtida utmaningar som kommunen står inför.
Vi delar uppfattningen att strategin och analysen måste komma först och att den
behöver tas fram separat och inte vänta på att översiktsplanen blir färdigt
först för att sedan baka in den. Översiktsplanen för kommunen verkar dröja och
då kan det vara för sent.
Vi yrkade bifall till motionen.

Motion om barnbokslut

Från Vänsterpartiets sida anser vi att barnperspektivet skall
genomsyra beslutsfattandet i kommunen.  Vi
har i våra budgetförslag lanserat ett välfärdsbokslut. Ett välfärdsbokslut kan
innehålla hur vi har levt upp till barnperspektivet, hur vi har arbetat med
miljömålen, med integrationen, skolfrågorna, arbetslösheten och
försörjningsstöd, med personaltätheten och kvalitén på den kommunala servicen.
Kort sagt, hur har vi utvecklat välfärden i kommunen? Vi betraktar inrättandet
av ett barnbokslut som ett delmål i upprättandet av ett välfärdsbokslut.
Vi yrkade bifall till motionen.

Fördjupning av översiktsplan för Djulögärde

Så länge vi har jordbruk på Djulögärde, och så länge vi säger
att det är den karaktären av området vi vill bevara, så anser vi i
vänsterpartiet att vi inte skall bygga på området. Dessutom lämnar vi då kvar
utrymme för framtiden när servicehuset och skogskyrkogården behöver expandera.

Vi yrkade avslag på punkterna 1 0ch 7 i förslaget men bifall till punkterna 2-6. Punkt 1 är den som handlar om bostäder i skogsområdet mellan Furuliden och Skogskyrkogården.

Dessutom stödde vi motionerna om att hitta lösningar för att hjälpa ungdomar att finna bostad och en ungdomsbrandkår i nyhemsområdet.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *