Pressmeddelande: Motion om hemlösheten i Katrineholm

Lotta Back och Tony Rosendahl

Med anledning av Katrineholms Kurirens rapportering om hemlöshet i Katrineholms kommun har Vänsterpartiets fullmäktigegrupp valt att lyfta upp frågan till kommunfullmäktige genom följande motion.

Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun.

I Katrineholms Kuriren den 10 januari rapporterades det att det finns 84 hemlösa personer i Katrineholms kommun. Efter det har vi kunnat läsa i media om hemlösheten i Katrineholm och om enskilda personers engagemang för att hjälpa till. Rätten till boende är en grundläggande rättighet. Hemlöshet kan ha många olika orsaker: Social utslagning, arbetslöshet, sjukdom, psykisk ohälsa, missbruksproblem mm. Oavsett orsak så borde alla ha rätt till ett tak över huvudet och mat för dagen. Välfärdssytemen skall fånga upp och hjälpa dessa människor och kan aldrig ersättas av välgörenhet men när masknäten i välfärdssytemen blir större och behovet blir akut behövs det riktade åtgärder.  Hur lösningen kan se ut varierar naturligtvis från person till person och därför behöver hjälpinsatserna vara individuellt anpassade.

Vi yrkar att:

Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation.

Tony Rosendahl (V)

Lotta Back (V)

Katrineholm 8/3-12

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *