Vänsterpartiets vårbudget skapar nya jobb

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 10/5-12

Vänsterpartiets vårbudget innehåller investeringar som ger fler jobb och bättre välfärd. Investeringarna skapar arbetsstillfällen, både i offentlig sektor, och inom privat näringsverksamhet som stimuleras genom offentliga beställningar. För att bygga en stark ekonomi på lång sikt behöver människor komma i arbete.

Sverige har i dag högre arbetslöshet, lägre sysselsättningsgrad och fler långtidsarbetslösa än när den borgerliga regeringen tillträdde 2006. Andelen som varit arbetslösa 2 år eller längre har ökat med 123 procent. Finansministern räknar kallt med att 390 000 personer kommer att vara arbetslösa under 2012.

Regeringens jobbskapande har i princip bestått av olika skatteavdrag med mycket tveksamma sysselsättningseffekter. Uppskattningarna visar att varje jobb som genereras har kostat staten miljonbelopp.  Till exempel det avdrag på arbetsgivaravgifterna till företag som anställer unga. Det kostar staten omkring 16 miljarder kronor varje år, utan märkbar inverkan.

Vi föreslår en effektivare användning av skattepengarna. I budgetförslaget finns en satsning på äldreomsorgen, som innebär 288 nya anställningar i Sörmland. Inom demensvården behövs det mer personal, men satsningarna leder även till att andra på äldreboenden får rätt till två guldkantstimmar varje vecka. Tid då man får använda personalens hjälp till det man själv önskar. Statsbidragen till kommuner och landsting höjs för att stärka kvalitén i skolan, förskolan och sjukvården. Det ger fler jobb och bättre välfärd.

Vi satsar på ungas rätt till utbildning med 23 000 platser i arbetslivsnära utbildningar med inslag av praktik som arbetsmarknaden efterfrågar och en rätt till gymnasieutbildning med särskilt studiestöd för unga under 25. Det utökar antalet utbildningsplatser med 661 i Sörmland. För att ge skolelever arbetslivserfarenhet föreslås ett stimulansbidrag på 200 miljoner som ska gå till att anordna sommarjobb. För Sörmland beräknas det ge 571 nya sommarjobb vilket finansieras med en extra engångsskatt på de fyra storbankerna som idag gör övervinster och har en statlig garanti som innebär att de tjänar 30 miljarder per år i lägre räntekostnader.

Investeringar i infrastruktur och fastigheter har länge varit låga, såväl i ett historiskt som internationellt perspektiv. Därför lägger vi även fram ett program för upprustning av miljonprogrammen, av välfärdslokaler som skolor, förskolor och äldreboenden. Investeringar görs även i utbyggd järnväg. Genom att beställa från privata företag istället för att ge bort pengarna i skatteavdrag får vi en mycket större jobbeffekt för pengarna.

Vänsterpartiets förslag ger uppskattningsvis 120 000 nya jobb i Sverige i både offentlig och privat verksamhet. Det är vad vi behöver för att kunna pressa ned arbetslösheten och stärka Sveriges ekonomi långsiktigt.

 

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (v)

Tony Rosendahl, ordförande för Vänsterpartiet Katrineholm

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1431590

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3828:vaensterpartiet-presenterar-budget-foer-jobb-och-vaelfaerd-&catid=22:nyhet&Itemid=799

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *