Yttranden till Kommunstyrelsen

Yttrande angående svar om sprututbytesprogram 120530

Vi tycker att det är dåligt att Katrineholms kommun avböjer att diskutera den här frågan med landstinget, eftersom det finns belägg för attvälskötta sprutytbytesprogram har dokumenterat positiva effekter och det harinförts i nästan alla länder inom EU.

När intentionen, förutom att minska smittspridning, är att verksamhetenska arbeta med att motivera dem som deltar i sprutytbytet att avbryta sittmissbruk och ta emot vård och behandling. Det blir svårt att förstå varför viska tacka nej till att diskutera frågan med landstinget.

Lotta Back för Vänsterpartiet i Katrineholm

Yttrande till KS 120530

Vi känner viss oro för den framtida hanteringen av folkhälso- ochtillgänglighetsfrågor då de personella resurser på kommunledningsförvaltningenoch utskotten avskaffas.

Vi återkommer med frågeställning kring fortsatt arbete i dessa viktiga frågeställningar i kommunfullmäktige.

Lotta Back för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *