Bättre välfärd utan företagens vinstjakt

Bättre välfärd utan företagens vinstjakt

I vården, äldreomsorgen och skolan ska fokus överallt, varje dag, vara på kvaliteten. Det ska vara våra behov som avgör vilket stöd vi får, inte hur lönsamma företagen anser att vi är. Därför behöver välfärden bli fri från de kommersiella intressena. Vänsterpartiet presenterar nu en modell för detta.

Idag tas allt mer av välfärden över av vinstdrivna företag. Även om personalen gör vad de kan för elevens eller den äldres bästa, är själva verksamheten styrd med vinsten som övergripande mål. Det har fått konsekvenser alltifrån att vårdcentraler riktar sig till de friskaste patientgrupperna – eftersom de är lönsammast att behandla – till att skolmarknaden har skapat betygsinflation.

Statistiken visar att de privata välfärdsutförarna överlag har lägre personaltäthet. Färre anställda innebär mindre hjälp för eleverna och sämre möjligheter för de äldre att få det stöd de behöver. Pengarna som försvinner till vinster skulle räcka till att anställa 20 000 nya personer i välfärden.

Vi föreslår en lagstiftning om att skattemedel för vården, förskolan, skolan och äldreomsorgen inte ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst. De kommersiella intressena försvinner då från välfärden, samtidigt som vi kan ha flera olika slags utförare att välja på. Ideella aktörer kan fortsätta och företag som på riktigt vill vara med och bidra till välfärden kan omvandla sig till en särskild form av aktiebolag där vinsten inte styr.

Det kombineras med att beslut av folkvalda i kommunen, landstinget eller staten blir en förutsättning för att starta ny skattefinansierad verksamhet i välfärden. Demokratiska beslut och noggrann bedömning av hur behoven ser ut ska avgöra. Vi avskaffar den lagstiftning som ger utförarna makt att bestämma var och när de startar vissa verksamheter för skattepengar.

Om något av de vinstsyftande företagen vill starta välfärd som finansieras privat påverkas de inte av fåra förslag. Men när vi betalar med skattemedel ska resurserna gå till bästa möjliga välfärd. Vänsterpartiets politik sätter kvalitet och jämlik välfärd framför bolagsägarnas vinster.

 

Jonas Sjöstedt, partiledare (V)

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V)

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1488717

 

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *