Kväveutsläpp och finskspråkiga tidningar.

Följande frågor och interpellationer har lämnats in till kommunfullmäktige:Tony_Rosendahl

Interpellation om kväveutsläpp

Till Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström

Ombyggnationen av Rosenholms reningsverk är nu igång för att klara kraven om rening av kväve.

Kronfågels slakteri i Valla som står för cirka en tredjedel av kväveutsläppen i kommunen har ett krav på sig att bara släppa ut 75 milligram kväve per liter.

Den gränsen har upprepade gånger överskridits och trots att siffrorna har redovisats in till kommunen så har kommunen inte vidtagit några åtgärder. Länsstyrelsen anser att det är självklart att en anmälan skall göras när en industri överskrider sitt tillstånd. Först när det har uppmärksammats av media säger man från samhällsbyggnadsförvaltningen att miljöinspektörerna kommer att agera.

Varför har inte kommunen reagerat och agerat trots att man vetat om att den tillåtna gränsen för kväve har överskridits upprepade gånger och vem har det övergripande politiska ansvaret för att så inte har skett?

I Katrineholms kommun tas ingen avgift ut för industriers utsläpp och det finns inga krav utöver att de betalar VA-avgiften. Industrier i andra kommuner får vara med och bidra när reningsverken byggs ut genom till exempel avgifter. I andra fall bygger man egna reningsverk.

Är det en rimlig ordning, och varför i så fall, att VA-kollektivet i Katrineholms kommun skall vara med och betala kostnaderna för industrins utsläpp?

 Tony Rosendahl (V)

Fråga om finskspråkiga dagstidningar

Till Cecilia Björk, ordförande för Kultur och turismnämnden

Efter att ha uppmärksammats på frågan av kommuninvånare och efter ett besök på biblioteket/kulturhuset Ängeln kunde jag konstatera att det inte längre erbjuds finskspråkiga dagstidningar i utbudet till besökarna. Istället är man hänvisad till en dator där man kan läsa olika webbupplagor av tidningar. Det är inte en alltför optimal lösning.

Finskan är ett av de erkända minoritetsspråken dvs. ett språk som av hävd har talats i landet och har därmed en särställning i Sverige med bland annat förvaltningsområden även om Katrineholms kommun inte ingår i något av dessa områden.

Biblioteket är en mötesplats för människor med olika bakgrund och dess utbud och service borde ju också tillgodose våra nationella minoriteters behov och intressen.

Med anledning av detta vill jag fråga Kultur och turismnämndens ordförande Cecilia Björk:

 

Varför erbjuder man inte längre tillgång till finskspråkiga dagstidningar på biblioteket (pappersupplagor)?

 Tony Rosendahl (V)

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *