Satsa på eleverna och lärarnas kompetens-inte lönespridning

Insändare publicerad i Katrineholms Kuriren 3/6-2013Tony_Rosendahl

Självklart skall lärarna ha bra betalt men jag ser inget självändamål i att öka lönespridningen bland lärarna. Det är dessutom en fråga egentligen för arbetsmarknadens parter. En ökad lönespridning bland lärarna kommer inte per automatik leda till att skolresultaten förbättras eller till en mer likvärdig skola. Det är istället personaltäthet, specialpedagoger, minskade klasstorlekar, ökade resurser till elever med särskilda behov, läxhjälp mm som är vägen att gå. Dessutom undrar jag över ordvalet och hur man ser på lärarna generellt i kommunen från majoritetens sida. Om de 64 lärare som hittills fått ta del av premieringen är goda pedagoger, är resterande då dåliga pedagoger enligt majoriteten och vad säger det då om kommunens rekryteringsprocesser? Jag tror inte att de lärare som inte fått del av lönepremieringen är dåliga pedagoger, tvärtom, och om kommunen nu anser att det finns brister vore det inte bättre då att satsa på kompetensutveckling för dessa lärare? De 2,5 miljoner som satsas för att öka lönespridningen vore det bättre att använda till att hjälpa eleverna nå kunskapsmålen.

Tony Rosendahl
Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

http://kkuriren.se/ledareasikter/fritturhjartat/1.1796910

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *