Låt inte vinstintresset styra

Patrik RenforsMaud-Ekman

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 7/6-2013

Vänsterpartiet är i dag det enda parti som står upp för att bevara den svenska välfärden och dess goda kvalitet. Skattemedlen ska gå till det invånarna betalar skatt för, inte till att enskilda företag ska göra vinstuttag. I denna uppfattning har vi stöd av en majoritet av svenska folket.

God kvalitet byggs av gemensamma krafter. Vänsterpartiet värnar den svenska välfärden som vi har bidragit till att bygga upp. I dag så självklara saker som barnbidrag, pension och sjukförsäkring var vi med och drev igenom.

Offentliga välfärdstjänster ska fördelas rättvist, lika fall ska behandlas lika. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet.

Hela den offentliga sektorn upphandlar för cirka 860 miljarder kronor per år. Att förvalta skattemedel är att sköta ett förtroende, ett förtroende som bygger på att solidaritet och med det bästa för oss alla att utveckla välfärden på bästa sätt.

Riskkapitalbolag med kortsiktigt ägande som affärsidé medför risker för vårdtagare. Innehav av ansvarsförsäkring för eventuella skador ska vara ett minimivillkor för deltagande i en upphandling eller verksamhet inom ramen för LOV.

Patientkraft innebär att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i sin vård så mycket som de själva vill och kan. Det är fullt möjligt att ha valfrihet utan vinstsyftande företag. Genom vår politik ges valmöjlighet för den enskilde och många olika typer av utförare, samtidigt som resurserna går dit där de behövs.

Vi vill att demokratiska beslut ska vara en förutsättning när nya gemensamt finansierade verksamheter öppnas. Landstinget ska ha vetorätt när ny privat verksamhet vill starta för skattemedel. För oss går kvalitet för prispress.

All verksamhet inom Landstinget Sörmland ska ha god kvalitet. Professionell kunskap är nödvändig för vård, omsorg och lärande. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Det är ett nödvändigt villkor vid all privat drift av välfärdstjänster att det inte sker till priset av färre anställda eller med lägre kompetens- och etikkrav.

Vi anser helt enkelt att vinstintresset inte passar när det gäller att ge god omsorg eller vårda sjuka. Därför finns det ingen anledning att låta vinstintresset styra. Vänsterpartiet är garanten för att välfärdspolitikens mål ska vara god kvalitet.

Patrik Renfors

Ordförande Vänsterpartiet Sörmland

Maud Ekman

Gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

 

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1802184

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *