Interpellation om Katrineholm 2030

Vänsterpartiets gruppledare Lotta Back har tillsammans med övriga gruppledare lämnat in en interpellation om rapporten Katrineholm 2030.Lotta Back

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S)

Om Katrineholm 2030 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 19 juni behandlades rapporten Katrineholm 2030.

Rapporten innehåller mycket intressant läsning om hur framtiden skulle kunna se ut om säg

drygt 15 år. Rapporten skisserar olika utvecklingsmöjligheter för kommunen, men innehåller

också begrepp som vi som partier och politiker kan ha olika syn på. Då detta är ett dokument

som kan vara angeläget för fler att ta del av, bland annat för att diskutera vår syn på tillväxt

och befolkningsmål, så önskade vi representanter för Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet,

Miljöpartiet de gröna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet att rapporten skulle tas upp som ett ärende till kommunfullmäktige.

Vi anser att kommunens framtid är ett ärende av större vikt och sådana ska, enligt

kommunallagen behandlas av kommunfullmäktige. Det torde också finnas ett allmänintresse

att diskutera den önskvärda utvecklingen för Katrineholm.

 

Mot bakgrund av detta, vill vi ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande

Göran Dahlström (S):

 

Hur ser du på begreppet tillväxt?

Vilken befolkningsutveckling är önskvärd för Katrineholms kommun?

Vad lägger du ini de fem utvecklingsområdena som avslutar rapporten?

Katrineholm den 16 juli 2013

 

Ewa Callhammar
Folkpartiet liberalerna

Joha Frondelius
Kristdemokraterna

Inger Fredriksson
Centerpartiet

Gudrun Lindvall
Miljöpartiet de gröna

Lotta Back
Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *