Katrineholms kommun utreder barnfattigdomen efter initiativ från Vänsterpartiet.

Katrineholms kommunfullmäktige beslöt på sitt sammanträde den 21 oktober att bifalla Vänsterpartiets motion om en utredning av barnfattigdomen i kommunen och dess konsekvenser och gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att att förtydliga ämnesområdet, identifiera och avgränsa frågeställningar som är relevanta. Denna förstudie kan sedan ligga till grund för en eventuellt fördjupad utredning.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast vid dess sammanträde i apri12014.

Motionen hade lämnats in av Lotta Back och Tony Rosendahl.

Motionen kan läsas i sin helhet nedan:

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Barnfattigdom – vad kan vi göra för att mildra konsekvenserna?

Rädda barnens årliga barnfattigdomsrapport för 2012, visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. 248 000 barn, eller 13%, lever i familjer som antingen har en låg inkomststandard enligt SCB:s definition, eller är beroende av försörjningsstöd. Det är 28 000 fler barn än i förra rapporten.

Bakom den ökade barnfattigdomen hittar man regeringens försämringar för sjuka, arbetslösa och småbarnsföräldrar som tillsammans har bekostat alliansens skattesänkningar. Att man försämrar för föräldrarna innebär givetvis att man försämrar för barnen.

Vi vet i dag att barn som lever i familjer med ekonomiskt ansträngda förhållanden riskerar att prestera sämre i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att drabbas av utanförskap, för mobbing, för olyckor och att det finns samband mellan ekonomiska förhållanden som barn och den förväntade livslängden.

Kommunen kan inte göra mycket åt de lagar och regler som beslutas i vår riksdag, men det går att mildra effekterna som barnfattigdom ger.

T ex nattbarnomsorg, arbetsmarknadsstöd till invandrare, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande elevhälsa, mm.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

–         att en utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun görs omgående

–         att utredningen ska komma med konkreta förslag på hur vi från kommunens sida kan mildra konsekvenser av barnfattigdomen

Katrineholm 130312

Lotta Back, Vänsterpartiet         Tony Rosendahl, Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *