Kallelse till årsmöte

Datum: 2 februari
Tid: 16:00
Plats: ABF Västangården Bievägen.
Datum: 2 februari
Tid: 16:00
Plats: ABF Västangården Bievägen.
På dagordningen:
 1. Mötets öppnande          
 2. Mötets laga behörighet          
 3. Godkännande av dagordning           
 4. Val av mötesordförande          
 5. Val av mötessekreterare          
 6. Val av protokolljusterare     tillika rösträknare          
 7. Verksamhetsberättelse          
 8. Verksamhetsplan          
 9. Ekonomisk berättelse          
 10. Revisionsrapport          
 11. Beslut om ansvarsfrihet för     styrelsen          
 12. Avslutande av nomineringar          
 13. Fastställande av     kommunfullmäktigelistan till kommunvalet 2014          
 14. Val.      a. Val av styrelseledamöter      b. Val av ordförande      c. Val av föreningskassör      d. Val av firmatecknare      e. Val av revisor      f. Val av valberedning      g. Val av ombud till valkonferensen      h. Val av ombud till distriktsårskonferensen          
 15. Motioner          
 16. Övriga frågor          
 17. Mötets avslutande

Kaffe och smörgåstårta!

Välkomna!

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *