Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 10

Landsbygd

Gränser och skillnader mellan tätort och landsbygd kan ibland vara svåra att definiera. Var börjar landet och var slutar staden? Det är vänsterpartiets uppfattning att kommunen bör betraktas som en enhet och att kommunala beslut skall gynna hela kommunen. Särintressen skall inte gynnas och frågor som riskerar att utvecklas till en landsbygd kontra tätortskonflikt bör lösas med en helhetssyn som utgångspunkt. Om ett kommunalt beslut skulle missgynna en del av kommunen så skall man titta särskilt på frågan. Orealistiska projekt och visioner skall undvikas och istället bör man arbeta utifrån för kommunen tydligt identifierade problem när det gäller landsbygdsfrågor.

De satsningar som vänsterpartiet vill göra på kollektivtrafiken, med bra förbindelser mellan tätort och kransorter, är viktiga för att knyta ihop stad och land. Vi vill också att filialbiblioteken ska fortsätta att nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. De är en förnämlig mötesplats och kan användas som sevicekontor där man kan ha praktisk hjälpsamordning för människor som bor i kommunens kransorter och landsbygd.

Landsbygdsfrågor och många av de problem som människor på landsbygden står inför idag är direkt beroende av beslut som fattas av EU, regering och riksdag. Därför har Vänsterpartiet centralt tagit fram en landsbygdspolitisk plattform för landsbygdens utveckling där man bland annat vill öka stödet till bredband- och fiberutbyggnaden till landsbygden i hela Sverige. Att staten garanterar fast telefoni och en bra mobiltelefonitäckning i hela landet. Införa lokala servicekontor där statlig, kommunal, ideell och privat service kan samordnas i samverkan mellan aktörerna. Huvudansvar ska åligga arbetsförmedlingen. Vi föreslår en försöks- och utvecklingsverksamhet för detta under fem år. Under denna tid ska möjligheten att inrätta fasta eller mobila filialer till servicekontoren på mindre orter runt om i landet prövas.

Vänsterpartiet vill:

  • Arbeta för en fungerande kollektivtrafik på landsbygden, detta är viktigt för alla, men speciellt för den yngsta och den äldsta landsbygdsbefolkningen, och för att utveckla besöksnäringen.
  • Att kommunen enklare kan handla närproducerat och med höga krav på djuromsorg.
  • Att filialbibliotekens roll förstärks och utvecklas som lokala servicekontor.

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *