Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 11

Miljö

Det är vänsterpartiets uppfattning att kommunens mål i miljöarbetet bör vara att uppnå klimatneutralitet och en hållbar utveckling.

I takt med att jordens befolkning har ökat under de senaste 36 åren så har världens energianvändning mer än fördubblats och då är det främst kol, olja och gas som har dominerat. Jordens befolkning kommer att, och har naturligtvis rätt, att kräva sin beskärda del av jordens tillgångar och välstånd. Men då är frågan vilka energislag skall vi satsa på? Vi anser att det svenska energisystemet skall bidra till att underlätta miljö-och klimatomställningen i Sverige. Därför är det nödvändigt med en fortsatt satsning på förnybar elproduktion om vi vill uppnå målet om ett ekologiskt hållbart samhälle.

För att i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är kommunala investeringar i egna sol- och vindkraftsanläggningar en bra affär och en bra investering för framtiden. Att äga sina egna energianläggningar lönar sig i längden eftersom man därigenom får ökad kontroll på kostnaderna.

Katrineholm har bra förutsättningar för produktion av egen el, med en anläggning, elkullen, experimentverkstan för vindkrafts och solcellsmodeller, och som bedöms vara kanske den mest intressanta anläggningen av sitt slag i Sverige. Det finns företag och det finns en innovationskraft och eldsjälar i kommunen vars kunskaper vi borde ta tillvara mer.

Genom solceller på prov på kommunala byggnader, genom vindkraftverk, genom de innovationsrika krafterna inom förnybar energi som vi har i kommunen, tycker Vänsterpartiet att vi tillsammans i ett samarbete skall ta steget fullt ut och utveckla kommunens möjligheter att producera egen miljövänlig el. Vi är i ett läge där vi har möjligheter att sätta Katrineholm på kartan som en framåtblickande och ledande miljökommun med produktion av egen miljövänlig el.

De miljösatsningar som vänsterpartiet vill genomföra leder även till nya gröna jobb.

Vänsterpartiet värnar den biologiska mångfalden i kommunen och de naturreservat som idag finns. Restriktivitet skall gälla vid dispenser från strandsskyddsreglerna, dels för att värna den biologiska mångfalden och de naturvärden som dessa områden har och dels för att värna allemansrätten och medborgarnas tillgång till det offentliga rummet.

För att bidra till bättre djurhållning och kortare djurtransporter vill vänsterpartiet omorganisera matlagningen i kommunen till mindre enheter där varje enhet själv har möjlighet att kontrollera inköp och ursprung av råvaror. Detta blir även ett sätt att stödja närproducerat, ekologiskt odlat och rättvisemärkta produkter.

Det krävs även en långsiktig planering inför hotet om framtida klimatförändringar. Avledning av dagvatten och översvämningshotade områden är ett par exempel.

När det gäller kommunens energianvändning vill vänsterpartiet bejaka olika former av energieffektiviseringar.

Aktuella policydokument för hantering av miljöfarligt gods och kemikalier skall finnas.

Vänsterpartiet vill:

 • Verka för energieffektiviseringar
 • Verka för anslutning av fastigheter till kommunalt avlopp alternativt sluten/mullanläggning.
 • Införskaffa nya cyklar till anställda och nyinflyttade medborgare.
 • Inräkna cyklingstid till och från jobbet i friskvårdstiden.
 • Ta fram en miljöanpassad kommunal trafikplan.
 • Anta en kommunal resepolicy.
 • Öka andelen av ekologiska livsmedel som kommunen köper in vid upphandlingar.
 • Öka kommunens användning av förnyelsebar energi.
 • Fortsätta satsningar på cykelbanor
 • Utveckla kommunens möjligheter att producera egen miljövänlig el
 • Värna den biologiska mångfalden

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *