Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 12

Näringsliv och företagande

Vänsterpartiet är ett småföretagarvänligt parti. Partiet har lanserat ett företagarpaket som skulle gynna startande, drivande och utveckling av småföretag i Katrineholm. Vi vill också att det ska vara enklare och tryggare än i dag att röra sig mellan företagande och lönearbete. Politiken ska stimulera fler att starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i mindre företag. I Katrineholms kommun kan man även bidra till näringslivsutvecklingen genom utbildningsinsatser, infrastruktursatsningar inom kommunen samt tillhandahålla lämpliga markområden.

Omorganisationer i verksamheten som skulle öka kommunens inköp av till exempel närproducerade matvaror.  Tillsammans kommer dessa åtgärder att gynna och stimulera företagandet i Katrineholm, skapa fler arbetstillfällen och därmed gynna en positiv utveckling av Katrineholms kommun. Kommunen kan föra en företagarvänlig politik genom at tillhandahålla industrimark, ett dynamiskt centrum och aktiviteter som skapar kontaktytor mellan olika lokala företag som därigenom korsbefruktar idéer som blir grunden till nya företag.

De viktigaste punkterna i Vänsterpartiets småföretagarpaket är:

  • Införa ett socialförsäkringssystem för företagare så de kan få samma trygghet vid sjukdom och föräldraledighet som anställda.
  • Stärka möjligheterna att bedriva företagsamhet i hela landet genom att utöka möjligheterna att få tillgång till riskkapital, med fler etableringar av lokala sparbanker.
  • Förändra Lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att öppna för större möjligheter att upphandla ekologiskt hållbart och när-/ lokalproducerat med krav på bra djurskydd.
  • Införa ett forsknings- och utvecklingsstöd för små- och medelstora företag.
  • Underlätta generationsskiftet för att behålla arbetstillfällena och servicen genom en särskild satsning för stöd och information för företagare då det gäller att växla över företaget till nya generationer.
  • Att statliga myndigheter och bolag får i uppdrag att anpassa sina upphandlingar så att mindre producenter gynnas såsom sociala, kooperativa icke vinstdrivande företag m.fl.
  • Slopa sjuklöneansvaret för företag med upp till 10 anställda

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *