Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 4

Integration

Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot diskriminering. För att bryta segregationen är den generella politiken viktigare än sådant som brukar kallas för just integrationspolitik. Vad som behövs är att skapa fler jobb, bygga fler bostäder som folk har råd att bo i och skapa en likvärdig skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande sätt.

Integration är ett led i arbetet för ett demokratiskt samhälle där alla har samma rättigheter och skyldigheter som inte kan ifrågasättas eller förhandlas bort. Integrationsarbetet behöver en kraftfull generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva åtgärder mot diskriminering. Det handlar om rätten till arbete, utbildning, en värdig bostad och likvärdig skola. Integrationsarbetet är därmed också ett led i utjämnandet av klasskillnader Integrationsprocessen är inte en fråga som någon enskild gruppering kan äga då den hänger samman med samhällsutvecklingen. Vi måste få bort de strukturer som idag hindrar människor att fullt ut vara en del av vårt gemensamma samhälle.

Vi vänder oss också emot att integrationspolitiken alltför ofta bara handlar om människor med invandrarbakgrund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även socioekonomiska gränser. Hela samhället behöver integreras.

Vänsterpartiet vill:

  • Skapa en skola för alla där elever med olika bakgrund möts som ett sätt att motverka segregation.
  • Inrätta ett integrationsråd som skall arbeta med denna viktiga fråga.
  • Hjälpa ensamkommande flyktingbarn.
  • Fortsätta ha ett avtal med migrationsverket.

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *