Gör din röst hörd

Den 15 mars (kl. 16.00) är det dags för årsmöte. Det är viktigt för föreningen att alla medlemmar får göra sina röster hörda och får en chans att dra sina strån till stacken. Det framgår också tydligt i partiets stadgar:

§ 19. Vid nominering av kandidater till partiets ledningar och parlamentariska uppdrag betraktas alla mandat som obesatta och alla kandidater behandlas likvärdigt. Partiet eftersträvar spridande av uppdrag och kontinuerlig förnyelse av valda organ och parlamentarisk representation.

Valberedning ber nu om din hjälp att hitta lämpliga kandidater till följande poster i föreningen. Mandattiden är ett år för alla poster.

Vi behöver:

  • 1 Ordförande
  • 1 Kassör
  • 3 övriga ledamöter i styrelsen
  • 2 revisorer

Värt att notera

I valberedningens förslag ingår att ordförande och kassör väljs direkt av årsmötet. Årsmötet kan dock ändra på det och besluta att välja ny styrelse i en klump. Den nya styrelsen utser sedan inom sig ordförande och kassör.

Vi har inte föreslagit några suppleanter. Det känns lite omodernt att ha suppleanter i en sådan liten förening som vår.

Det finns personer i den nuvarande styrelsen som är beredda att fortsätta som förtroendevalda ytterligare ett år: Olof Carlsson, Gunnel Malm, Glenn Rindhoff, Tony Rosendahl och Tomas Selig. Olof vill dock sluta som kassör och istället ta en ”vanlig” plats i styrelsen. De revisorer som valdes förra året står inte längre till förfogande för det uppdraget.

Vi kommer inte att lägga fram något förslag på ny valberedning. Det får man fixa direkt vid årsmötet.

Man får naturligtvis nominera sig själv.

Vid valen ska vi tänka på att åstadkomma en så jämn könsfördelning som möjligt samt även en bra åldersmässig spridning

Skicka dina förslag senast den 9 mars till [email protected]

Valberedningen för Vänsterpartiet Katrineholm,
Urban Lundin
Anita Johansson

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *