Skumma affärer…

Skumma affärerFör några veckor sedan uppdagades att Katrineholms kommun genom ett av kommunens delägda företag – och med den högsta kommunledningens goda minne – har betalt ut flera miljoner till olika företag utan att det tycks finnas vare sig skriftliga avtal eller genomförda upphandlingar.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp ansåg på gårdagens kommunfullmäktige att kommunstyrelsen inte kunde beviljas ansvarsfrihet tills dess att fakturahanteringen och verksamheten vid Katrineholms Logistikcentrum hade granskats av revisorerna. Här kan ni läsa vårt yrkande och motivering. Eftersom vi inte fick majoritet för vårt yrkande och kommunstyrelsen beviljades ansvarsfrihet reserverade vi oss mot beslutet.

Yrkande Revisionsrapporten

Vi yrkar att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2014 för nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidatktnämnden och den gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ men inte för kommunstyrelsen och dess ledamöter.

Motiveringen är hanteringen av de utbetalningar och de fakturor som har rört Katrineholms Logistikcentrum, bland annat kommunens utbetalning av 800.000 kronor till Green Cargo genom enbart ett muntligt avtal och ytterligare 1.500.000 kronor till Van Dieren för marknadsföringsinsatser.

Enligt § 4 Styrning och uppföljning i kommunens reglemente för kommunstyrelsen så ska kommunstyrelsen ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

Vi anser att Kommunstyrelsens uppsikt över verksamheten och ekonomihanteringen vid Katrineholms Logistikcentrum och de bolag man är delägare i varit otillräcklig och kan därför inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet tills dess att revisorerna har granskat nämnda utbetalningar och den fakturahantering som skett.

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *