Ny organisation av Viadidakt

viadidaktKatrineholms kuriren har i dagarna rapporterat om den planerade nyorganisationen av Viadidakt. Ärendet har idag behandlats på Viadidaktnämnden (handlingar finns i pdf-format här).

Som andre vice ordförande för Viadidaktnänmden och efter omfattande kontakt både med medarbetare inom Viadidakt, flertalet facken och även övriga oppositionspolitiker i nämnden har jag haft en del starka synpunkter på det liggande förslaget. I korthet går synpunkterna ut på följande:

  1. förslaget är alldeles för ospecificerat så att vi som politiker egentligen inte vet vad vi tar ställning till och
  2. många av medarbetarna på Viadidakt har upplevt att de inte varit delaktiga i processen, något som även Katrineholms kuriren rapporterade om.

På dagens nämndsammanträde har på mitt initiativ flertalet partier yrkat att det aktuella förslaget skulle återremitteras och bearbetas ytterligare innan det blev dags för beslut. Socialdemokraterna i Katrineholm och VIngåker har tillsammans med Moderaterna i Katrineholm dock boxat igenom det högst bristfälliga förslaget. Alla övriga partier reserverade sig mot beslutet med följande skriftlig motivering:

Reservation: Förslag ny organisation Viadidakt,
VIAN/2014:44

Förvaltningen har av nämnden den 17 april 2015 getts i uppdrag att ”arbeta vidare med en effektivisering av verksamheten utifrån Public Partners rekommendationer. Förvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till ny organisation för Viadidakt och återkomma till nämnden i september månad med en redovisning.”

Förslaget som presenteras på nämndsammanträde den 21 september 2015 är behäftad med graverande tillkortakommanden:

  1. Uppdraget innefattar förslag på förändringar av den befintliga verksamheten. Förslaget innehåller dock därutöver förändringar som går avsevärt längre och som påverkar Viadidaktnämndens grunduppdrag.
  2. Förslaget saknar i alla delar konsekvens- och riskanalyser. Konsekvensanalysen bör även fästa vikt vid på vilket sätt den föreslagna personella förändringen på ledningsnivå påverkar fördelningen av verksamheten mellan Katrineholm och Vingåker.
  3. Förslaget är ospecificerat. Vad förslaget konkret kommer att innebära för Viadidakt som helhet och för Viadidakts medarbetare framgår inte.
  4. Förslaget till reglemente utgör i dagsläge snarare ett arbetsmaterial än ett konkret förslag att ta ställning till.
  5. Genomgående saknas insyn i processen samt hänsyn till inkomna synpunkter från medarbetarna.
  6. Beslutsförslagets formulering medför att ansvaret för konkretisering undantas från politiskt inflytande och att nämnden skulle ge förvaltningen fria händer att efter eget bevåg fatta beslut om den fortsatta processen.

Vi yrkade därför att ärendet återremitteras för vidare beredning, där alla ovan nämnda punkter behandlas i återremissen. Eftersom majoriteten i nämnden, bestående av Socialdemokraterna och Nya Moderaterna (sistnämnda endast i Katrineholm) beslutade att bifalla förslaget, reserverar vi oss härmed mot beslutet.

Thomas Selig, 2:e Vice Ordförande Viadidakt, Vänsterpartiet Katrineholm
Hans Averheim, ledamot , Vtl. Vingåker
John-Erik Nyman, ledamot, Folkpartiet Katrineholm
Kim Fröde, ledamot, Nya Moderaterna
Marianne Isaksson, tjänstgörande ersättare, Vänsterpartiet Vingåker

samt
Roger Karlsson, ersättare Miljöpartiet, Katrineholm
Christer Nodemar, ersättare Moderaterna,
Christina Forss, ersättare Kristdemokraterna

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *