Vänsterpartiets budgetförslag 2017

Vänsterpartiet Katrineholms budget för Katrineholm 2017 med plan för 2018-2019 är liksom tidigare åren stark budget för välfärden i kommunen.

I driftbudgeten förstärker vi bland annat ramarna för socialnämnden, Vård och omsorgsnämnden samt Bildningsnämnden.

Ett axplock av våra satsningar är:

  • Förstärka elevhälsan och modersmålsundervisningen.
  • Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten genom att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över.
  • Extra medel för fritidsgårdssatsningar.
  • Stärka resurserna för att hjälpa ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete.
  • Avskaffa delade turer.
  • Införa en friskvårdspolicy för kommunens anställda.
  • Satsningar på miljövänlig el.
  • Påbörja bygget av nytt särskilt boende redan 2017.

Budgeten i dess helhet finns för nedladdning som pdf: Vänsterpartiets Budgetförslag för Katrineholm 2017

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *