Sex timmars arbetsdag!

I Katrineholm finns det sedan några mandatperioder endast ett parti som på allvar tillhör arbetarrörelsen och företräder vanliga anställdas intressen. Att sex-timmars arbetsdagar med bibehållen lön minskar stressen, förbättrar sömnen och bidrar till ett ökat välbefinnande är ingen större hemlighet.

Men det är inte endast vi på vänsterkanten som förespråkar en sådan arbetstidsförkortning – även andra erkänt socialistiska (?) organisationer, som företaget Toyota, har ställt om till sex-timmars-arbetsdag, helt enkelt eftersom det går att räkna hem den initiala ekonomiska merkostnaden: mer utvilade medarbetare råkar av någon vidunderlig anledning vara mer produktiva, mer effektiva och mindre sjukskrivna.

Därför: dags för en motion:

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige
Projekt med sex timmars arbetsdag

I Katrineholms kommun har vi nu säkrat rätten till heltid för våra anställda efter en motion som lämnades in av Vänsterpartiet. Men mycket återstår att göra när det gäller att förbättra arbetsmiljön för våra anställda, få ner sjukskrivningstalen i framförallt de kvinnodominerade yrkena och öka kommunens anseende som en attraktiv arbetsgivare.

Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags för nästa steg. Nämligen att på prov på någon eller några av våra arbetsplatser genomföra ett projekt med förkortad arbetstid, sex timmars arbetsdag, och då helst på någon eller några arbetsplatser med höga sjukskrivningstal.

Förkortad arbetstid kan också vara ett sätt att minska de delade turerna då det enligt de svar vi har fått är svårt att via schemaläggning få bort dessa.

För att kunna genomföra den nästa stora arbetstidsreformen i hela landet, sex timmars arbetsdag, behöver beslut om detta fattas på regeringsnivå, men det hindrar inte oss i kommunen att genom ett projekt prova och utvärdera införandet av sex timmars arbetsdag.

Vi yrkar att:

Kommunfullmäktige beslutar om att genomföra ett projekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på någon eller några av kommuns arbetsplatser.

Tony Rosendahl (V), Olof Carlsson (V)

Thomas Selig

Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *