Taggat: barn

0

Det där med barnfattigdom

För snart två år sedan motionerade vi från Vänsterpartiets sida om att barnfattigdomen i kommunen skulle utredas och att förslag på hur man kan lindra effekterna tas fram. Motionen bifölls några månader senare. Rädda barnens...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 2 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 2

Barn, skola och ungdom Barnperspektivet Sverige är ett av många länder som har skrivit under FNs barnkonvention. Det finns tre centrala principer i konventionen som har särskild betydelse för kommuner:          Artikel...