Taggat: centrumhandel

Frågor om byggande i centrala Katrineholm 0

Frågor om byggande i centrala Katrineholm

Med anledning av att byggnadsnämnden nyligen beviljade bygglov för radhus i kvarteret hästen och vänsterpartiets tidigare inlämnade motion om byggnation i centrum har Olof  Carlsson (V) lämnat in följande frågor i fullmäktige till byggnadsnämndens ordförande. Katrineholms...

Motion om byggnation i centrum. 0

Motion om byggnation i centrum.

Pressmeddelande Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion som belyser byggnationen i Katrineholms centrala delar.  Vänsterpartiet vill med motionen belysa det viktiga i att planera  strategiskt och långsiktigt när det gäller utformningen av Katrineholms centrum...