Taggat: Demokrati

0

Att inte bjuda SD på kalas…

Det öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet med nazistiska rötter (SD) anklagar idag på sin propagandasida flertalet av oppositionspartierna i Katrineholm för att vara odemokratiska och för att hindra SD från att ta del av information. SD skriver:...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 7 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 7

Kommunen och medborgarna Kommunen ska sträva efter att ge en så bra service som möjligt till sina medborgare. Ett sätt att göra det på är att underlätta för kommunmedborgare i sina kontakter med kommunen. Den...

Demokrati och det offentliga rummet. 0

Demokrati och det offentliga rummet.

På senaste fullmäktige var vänsterpartiets motion om det offentliga rummet på dagordningen. Bakgrunden till motionen var en artikel som handlade om hur olika ideella organisationer, bla Frälsningsarmén, hade blivit avhysta från olika köpcentrum då de...

Värna det offentliga rummet 0

Värna det offentliga rummet

Med anledning av att arbetet med den nya översiktsplanen för Katrineholms kommun har påbörjats så har vänsterns fullmäktigegrupp inlämnat följande motion. Det är viktigt att medborgar och demokratiaspekten beaktas och att människors tillgång till offentliga...