Taggat: förskola

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 2 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 2

Barn, skola och ungdom Barnperspektivet Sverige är ett av många länder som har skrivit under FNs barnkonvention. Det finns tre centrala principer i konventionen som har särskild betydelse för kommuner:          Artikel...

Avgifter för förskolan 0

Avgifter för förskolan

Vänsterpartiet var emot den kraftiga höjningen av förskoleavgifter för arbetslösa och föräldralediga föräldrar som föreslogs och klubbades igenom av den socialmoderata majoriteten. Vi lämnade följande yrkande och reserverade oss mot beslutet. Yrkande-Revidering av avgifter för förskolan....