Taggat: Integration

0

Språkvänner för livet

Katrineholms kommun har under Viadidakts vingar bedrivit en Språkvänsverksamhet sedan en tid bakåt. Språkvänsverksamheten går ut på att du ideellt som en medmänniska ger av din tid för att bli en vän, SPRÅKVÄN, till en nyanländ. Tillsammans...

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 4 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 4

Integration Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot diskriminering. För att bryta segregationen är den generella politiken viktigare än sådant som brukar...

Integrationsråd ingenting för kommunen 0

Integrationsråd ingenting för kommunen

Ett integrationsråd med uppgift att ta fram ett integrationspolitiskt handlingsprogram för Katrineholms kommun samt ta ett samlat grepp över integrationsfrågorna var tydligen inget för vare sig majoriteten eller övriga partier i fullmäktige som röstade ner...

Vem äger integrationsfrågan? 0

Vem äger integrationsfrågan?

Det gör vi alla gemensamt. Det är vårt gemensamma ansvar. På senaste fullmäktigemötet var Vänsterns och Socialdemokraternas motion om att skapa ett integrationsråd på dagordningen. Efter ett ändringsyrkande från Vänsterpartiet som stöddes av majoriteten valde tyvärr...

Integration 0

Integration

Vänsterpartiet har tillsamans med två socialdemokrater inlämnat en motion till kommunfullmäktige om att inrätta ett integrationsråd. Det är dags att på allvar börja integrationsarbetet i kommunen och inte bara prata. Motionen ligger väl i tiden!...