Taggat: KFAB

Från medborgarpåverkan till rätten att hyra lägenhet 0

Från medborgarpåverkan till rätten att hyra lägenhet

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in et antal interpellationer och frågor om bland annat medborgarpåverkan, utemiljön på norr och rätten att hyra lägenhet när man går på a-kassa. Interpellation angående medborgarförslag och medborgarpåverkan Interpellation till kommunstyrelsens ordförande...

KFAB och socialt ansvarstagande 0

KFAB och socialt ansvarstagande

De kommunala bostadbolagen (allmännyttan) har utöver syftet att främja bostadsförsörjningen i kommunen även ett samhällsansvar som inbegriper ett socialt ansvarstagande. Det har varit oklart med avtalet mellan kommunen och KFAB om detta och därför har Vänsterpartiets...

Kommunfullmäktige 20/5-2013 0

Kommunfullmäktige 20/5-2013

Följande reservationer och yrkanden lämnades in av Vänsterpartiets fullmäktigegrupp under gårdagens möte. Läs även våra kommentarer och vad vi hade att säga på de olika ärenden som fanns på dagordningen. Reservation i ärendet ”kostpolitiska programmet”...