Taggat: kollektivavtal

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 8 0

Vänsterpartiets kommunalpolitiska program, del 8

Kommunen som arbetsgivare och uppdragsgivare Alla anställda i kommunen har rätt att ha drägliga arbetsförhållanden. Det gäller både personal och chefer. Den kommunala verksamheten skall inte vara underbemannad. Ingen anställd ska behöva känna att man...

Inga schyssta villkor vid upphandlingar! 0

Inga schyssta villkor vid upphandlingar!

Kommunfullmäktige beslöt den 20 januari att inte bifalla Vänsterpartiets motion om särskilda villkor vid upphandlingar. Majoriteten bestående av socialdemokrater och moderater menade att det inte var tillåtet enligt nuvarande lagstiftning och regelverk trots att gällande lagstiftning...

(V)i försvarar schyssta arbetsvillkor. 0

(V)i försvarar schyssta arbetsvillkor.

 Vänsterpartiet är det parti som både riks och kommunalt i Katrineholm har varit det parti som starkast har försvarat LO-kollektivets medlemmar. Vare sig det handlar om privatiseringar av offentlig verksamhet eller krav på goda arbetsförhållanden...